ÚVOD / Blog / Workshop v předmětu management

Workshop v předmětu management

V minulých dnech se všichni studenti prvního ročníku zúčastnili v rámci výuky předmětu Management jednodenního Workshopu. Velké písmeno na počátku slova Workshop je zvoleno záměrně, jelikož vypovídá o významu, který je nejen z mé strany této události přikládán. Je významnou událostí i pro naše studenty, protože se jedná o první akci tohoto typu, které se během studia na Unicorn Colllege účastní.
Já sama se na Workshop vždy těším. Již od začátku semestru přemýšlím o zadání, které není žádný rok stejné. Snažím se vybrat témata, která budou studenty bavit. Zadání píšu sama, zohledňuji ekonomickou situaci v naší zemi a nové trendy. V posledních několika letech se osvědčil koncept jediného holdingu zastřešujícího několik dceřiných společností. Cílem celého Workshopu je vypracování projektu podle daného zadání a jeho prezentace před vedením holdingu (obvykle já a Marek Beránek) a ostatními studenty. Pochopitelně si nenechám utéct příležitost stát se na pár dnů členkou vedení holdingu, ředitelkou nejlépe :).
Prváci jsou na Workshop průběžně připravováni již od první přednášky. Nemyslím tím pochopitelně jen získávání potřebných znalostí pro zvládnutí zadání, myslím tím přípravu na akci jako takovou. Již od počátku se student seznamuje s tím, co ho čeká a jaká je časová náročnost celého Workshopu. Pobavené úsměvy z prvních přednášek, kdy studentům říkám, že mohou po celodenní práci finišovat s prezentací v brzkých ranních hodinách následujícího dne, vystřídá v průběhu samotného Workshopu mírné zděšení, jakmile zjistí, že tomu tak opravdu bude.
Projekt na Workshopu se řeší v týmech, jejichž sestavení mají studenti ve vlastních rukách. Kdo ale nemá na začátku tým, se kterým by projekt řešil, nemusí propadat panice. Martina Křížová (koordinátorka výuky) si s problémem lehce poradí a studenta do nějakého týmu přiřadí. A co se samotné závěrečné týmové prezentace týče, je také důležité vědět, že každý student je povinen odprezentovat část společného projektu, nikdo není této zkušenosti ušetřen.
Pak už přichází den D. Workshop obvykle zahajuje ředitel školy Marek Beránek, pokračují organizační informace, informace o způsobu hodnocení. Po vylosování zadání se týmy rozcházejí do jednotlivých místností a následně se už jen pracuje, pracuje a pracuje… V průběhu jde sem tam někdo pro kafe, někteří hladovější jedinci objednávají pizzu. Jídlo je však v průběhu Workshopu k dispozici, stejně jako ovoce, sušenky a další povolené podpůrné prostředky.
Po několika hodinách práce je čas na oficiální hodnocení stavu projektu. Na základě našich připomínek část studentů vždy zpanikaří a začnou již téměř hotovou práci znovu celou předělávat. To je přesně ten okamžik, kdy se rozhoduje, jestli studenti půjdou domů včas, nebo zda budou dávat na školní portál závěrečnou verzi prezentace ve čtyři ráno. Ať tak či tak, ve stanovenou dobu, přesně po 24 hodinách od začátku práce, musí být všichni nastoupeni a připraveni prezentovat to, na čem celou dobu pracovali. Že někteří z nich mají za sebou slabé dvě nebo tři hodiny spánku, nikoho moc nezajímá.
Co se mi na Workshopu líbí? Je pěkné, jak se za těch 24 hodin najednou studenti přemění v zaměstnance oněch fiktivních společností (letos seskupených pod mateřskou společnost Food holding a.s.) a zcela vážně řeší velikost a chuť vyráběných sušenek nebo čokolád, logo a firemní barvy, vliv obalů jejich výrobků na životní prostředí či to, zda jim bude ve firmě stačit jen jedna účetní.
Ovšem nejen pro studenty představuje celý Workshop nesmírné úsilí. Vlastní prezentace jsou i pro vyučující poměrně náročná a zodpovědná práce. Musíme ohodnotit celý projekt, celý tým i každého zvlášť. Snažíme se každému poradit, co by mohl zlepšit nebo jak na sobě dál pracovat. Ale užíváme si to, všechno to nasazení studentů a snahu být co nejlepší, připravit dobrý projekt a super prezentaci. I letos tomu tak bylo. Díky :)
Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.