ÚVOD / Blog / Přijímací řízení jsou tady!

Přijímací řízení jsou tady!

Rozhodnutí o studiu na vysoké škole je bezesporu jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě každého, kdo se touto cestou zamýšlí vydat. Oficiálním aktem tohoto rozhodnutí je poslání přihlášky ke studiu a následná účast v přijímacím řízení. Dopadne-li vše tak jak má, proběhnou první zápisy do studia, pak do druhého a třetího ročníku. Nakonec po třech letech pilné práce a slavnostních promocích se ze studenta stává absolvent připravený vykročit do profesního světa.
V dnešním příspěvku bych se rád zaměřil na úplný začátek, a to na přijímací řízení. V České republice probíhají přijímací řízení různými způsoby. Některé školy pořádají testy, na jejímž základě uchazeč získá skóre a buď skončí nad čarou nebo pod ní. Jiné školy přijímací řízení nepořádají vůbec a berou tzv. bez přijímaček. Ale my se rozhodli jinak.
Na Unicorn College jsme se ale rozhodli pořádat přijímací řízení formou pohovoru, protože právě osobní přístup je jedna z věcí, co dělá naši školu výjimečnou. Cílem je zjistit od uchazeče jeho důvody ke studiu, motivaci a očekávání od studia. A abychom si udělali obrázek o úrovni angličtiny, která je pro studium důležitá, probíhá část pohovoru v anglickém jazyce. Celý pohovor trvá přibližně 15-20 minut. Uchazeči usilující o získání prospěchového stipendia musí poté navíc absolvovat příslušné testy z matematiky, anglického jazyka a ekonomie či informačních technologií.
Osobně se na přijímací pohovory vždy velmi těším. Je to první okamžik, kdy si mohu začít přiřazovat ke jménu a dalším statickým údajům na přihlášce skutečného člověka.
Teprve až na samotném pohovoru se o něm začnu dozvídat celou řadu informací, co studoval, co ho baví, co očekává od studia, proč se rozhodl jít studovat apod. Minulý týden, když jsem se účastnil přijímacích pohovorů, jsem byl mnohokrát v úžasu, jak skvělí, vysoce motivovaní lidé se k nám hlásí studovat. Každý jednotlivý pohovor beru velmi individuálně a vždy na konci si sám pro sebe říkám: „Wow, to byl šikovný uchazeč! Tak, a teď hlavně udělat vše proto, abychom jsme jim pomohli naplnit jejich očekávání, a především je nezklamat.“
A s kým se vlastně setkáváme na pohovorech? K nám na Unicorn College se hlásí jak lidé s bohatými zkušenostmi v oboru, tak i nováčci. Často se nás pak na přijímacím řízení někteří z nich ptají, zda-li je škola těžká, zda-li zvládnou matematiku, když nechodili na gymnázium apod. Má odpověď je, že zvládnout se dá vše. Pouze je potřeba vůle a píle. A pro ty, co si nejsou úplně jistí nabízíme ucelenou řadu podpůrných aktivit jako jsou přípravné kurzy, doučování a doplňkový kurz matematiky.
Protože nás opravdu zajímá, jak si naši studenti vedou, na konci zimního semestru pravidelně provádíme vyhodnocení jejich úspěšnosti. Nejinak tomu bylo tento rok, kdy 85 % studentů splnilo požadavky ke zkoušce (tzn. splnili podmínky průběžného hodnocení) a taková úspěšnost nás opravdu a upřímně těší.
A co bych rád vzkázal zájemcům o studium? K úspěšnému studium jsou potřeba dvě strany. Student a škola. Jménem školy mohu slíbit všem studentům, kteří mají zájem o studium u nás na škole a jsou ochotni obětovat část svého času a nasazení, že budeme dělat maximum proto, abychom je vzdělávali co nejlépe to jde.
Již teď se těším na nové tváře, které v říjnu zasednou do „lavic“ na Unicorn College.
Ing. Marek Beránek, Ph.D.
Ředitel školy