ÚVOD / Blog / Jana Brhelová - nová vedoucí Katedry ekonomie a managementu

Jana Brhelová - nová vedoucí Katedry ekonomie a managementu

S novým akademickým rokem uvítáme na Unicorn College nejen čerstvě nastupující studenty prvních ročníků, ale i novou vedoucí Katedry ekonomie a managementu, Janu Brhelovou. Proč se rozhodla právě pro Unicorn College a na co se těší vám napoví následující řádky.
1. Představte se nám, kdo jste?
Mé jméno je Jana Brhelová a na pozici vedoucí katedry ekonomiky a managementu na Unicorn College jsem nastoupila v červnu. Pocházím z jižní Moravy, již delší dobu však žiji v Praze. Před příchodem na Unicorn College jsem více než dva roky pracovala na analytickém oddělení Grantové agentury České republiky. Zároveň dlouhodobě působím na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické, kde jsem vystudovala bakalářské i magisterské studium a následně pokračovala doktorským studiem na katedře hospodářských dějin. V současné době dokončuji svou disertační práci. Vedle vědecké činnosti se také podílím na pedagogických aktivitách katedry hospodářských dějin na VŠE; vyučuji především kurzy v anglickém jazyce určené pro zahraniční studenty. Svůj volný čas ráda trávím v přírodě a mezi mé nejoblíbenější aktivity patří turistika a cyklistika.
2. Proč jste se rozhodla pro tuto pozici?
Činnosti vykonávané na pozici vedoucí katedry naplňují mé představy o smysluplné práci. Pracovní agenda je velmi zajímavá a spektrum vykonávaných aktivit rozsáhlé. Mezi nejzajímavější bezesporu patří činnosti spojené s rozvojem a zkvalitňováním výuky, na které se velmi těším. Důležitou roli při rozhodování sehrálo také to, že jsem chtěla nalézt práci v akademickém prostředí, být v úzkém styku se studenty a mít možnost podílet se na výuce a organizaci dalších aktivit školy.
3. Co od této práce očekáváte a na co se těšíte?
Práce na Unicorn College mi přináší nové pracovní zkušenosti a napomáhá k mému dalšímu profesnímu rozvoji. Náplň práce samozřejmě zahrnuje běžnou manažerskou a administrativní agendu, dále se však objevují tvůrčí činnosti, jejichž dlouhodobé výsledky povedou k dalšímu koncepčnímu rozvoji výuky a budou přínosné pro studenty i vyučující. Velmi si vážím také možnosti spolupracovat s kolegy majícími bohaté zkušenosti nejen s řízením školy, organizací a realizací výuky a pedagogickou činností obecně, ale také s vědeckou a akademickou agendou. Těším se také na spolupráci se všemi pedagogy a externími lektory působícími na Unicorn College.
4. Čeho chcete dosáhnout?
Spolu se svými kolegy bych ráda dosáhla dalšího rozvoje výuky. Mým cílem je zajištění aktuálnosti vyučovaných kurzů a také tvorba kurzů nových. Nové kurzy by měly být praktické a měly by reagovat na současný vývoj a aktuální potřeby studentů vztahující se k budoucímu uplatnění na trhu práce. Dále bych ráda dosáhla zlepšení komunikace mezi vedením katedry, vyučujícími a studenty a pracovala na změnách, které by studentům mohly usnadnit přípravu na výuku a proces učení obecně. V současné době např. s kolegy pracujeme na zlepšení možností týmové spolupráce v rámci jednotlivých studijních skupin a dalším rozvoji streamování důležitých předmětů. Soustředíme se také na další moderní metody a jejich praktickou aplikaci do výuky na Unicorn College. Dále plánujeme rozvíjet systém podcastů a rádi bychom při výuce využívali také metody tzv. flipped classroom. U vybraných předmětů katedry ekonomie a managementu bych chtěla dále rozvíjet systém e-testingu a zajistit jeho využitelnost pro psaní průběžných a závěrečných testů. Ráda bych také organizovala více workshopů a jednorázových přednášek/seminářů věnovaných aktuálním a zajímavým tématům.
5. Co byste vzkázala studentům/uchazečům?
Studentům bych ráda vzkázala, aby nebrali studium na lehkou váhu a od samého počátku mu věnovali potřebný čas a pozornost. Vnímejte studium jako výzvu pracovat sami na sobě a uvědomte si, že vzdělávání není pouze o přijímaní informací; informace je také třeba aktivně hledat a hodnotit. Komunikujte, diskutujte a získávejte informace nejen od lektorů ale také od svých kolegů studentů.
A prosím, nebojte se kontaktovat vedení katedry nebo své vyučující, osobní konzultace vám může ušetřit mnoho času i případných starostí. Já i moji kolegové jsme zde pro vás.