ÚVOD / Blog / Na problémy (pokud jsou) nejste sami II

Na problémy (pokud jsou) nejste sami II

Nikdo z nás nemá rád problémy. Často o nich není snadné mluvit. Přesto jsou chvíle, kdy není snadné najít řešení sám bez vhledu dalšího člověka. Dnes vám přinášíme pokračování pohledu Jindry Stříbrské, studijní poradkyně. Paní Stříbrská je tím pravým člověkem, který vám může pomoci při hledání řešení i při jeho uvedení do praxe.
Před více než půl rokem jsme vás zde informovali o nové formě podpory pro studenty – osobnostním a studijním poradenství, které pro své studenty zavedla Unicorn College v loňském akademickém roce (Na problémy (pokud jsou) nejste sami).
Nyní se k tomuto tématu vracíme s novou sadou praktických postřehů, rad a informací.
Asi už víte, že cílem poradenství je pomoci studentům v náročných studijních situacích (problémy s přípravou na zkoušky a testy, neúspěch u zkoušek, podmíněný zápis aj.), poradenství v obtížných životních a sociálních situacích s dopadem na plnění studijních povinností i pomoc studentům s dalšími specifickými potřebami.
Za loňský akademický rok proběhlo více než 70 konzultací se studenty formou telefonického rozhovoru. Vedle toho studenti využívali i možnost osobních konzultací.
Tyto rozhovory a konzultace jistě pomohly objasnit příčiny řady studijních problémů, s nimiž se studenti potýkají. Patří k nim zejména časové důvody (skloubení práce a studia zejména u studentů kombinované formy studia), zdravotní důvody, problémy v rodině. Výjimečně pak připomínky k informačnímu systému (IS) školy, výuce. Často se důvody kumulovaly. Výsledkem může být obtížné zvládání studia, odsouvání zkoušek, přerušení studia či předčasné ukončení studia.
Studenti rozhovory uvítali, dobře přijali informaci o studijním poradenství – často s tím, že pokud budou potřebovat, přijdou sami. Nabízená doporučení jim přišla vhod. Jak však také vyplynulo, řada z nich si promyslí vlastní postup, jak dále ve svém studiu postupovat. I to je dobrá zpráva. Těmto a všem ostatním držíme palce a připojujeme (pro jistotu) 5+1 doporučení na závěr:
  1. Komunikujte o svých problémech, pokud jsou, hlavně včas: s vyučujícími, studijní poradkyní, studijním oddělením.
  2. Pokud odsouváte plnění studijních povinností, nejde o řešení – jen oddalujete a někdy i prohlubujete problém.
  3. Sledujte informace v IS školy, zde najdete vše podstatné k výuce, jednotlivým předmětům, zkušební řád školy, důležité termíny. A pokud vám není něco jasné, ptejte se.
  4. Naučte se plánovat svůj čas, rozložte si své síly a nečekejte s povinnostmi až na zkouškové období.
  5.  Věřte si a uvědomte si, jakou hodnotu má váš rozvoj, vaše vzdělání. Nejsou to fráze.
  6. Nebojte se ozvat. I na první pohled obtížně řešitelná či neřešitelná situace mívá svá východiska. Leckdy stačí ochota k řešení a určitý nadhled, který může zprostředkovat právě někdo zvenčí.
Kontakt: Jindra Stříbrská, Unicorn College
Tel: 723 882 729, jindra.stribrska@unicorncollege.cz