ÚVOD / Blog / Lukáš Bajer: Chci lidem ukázat jiný pohled na svět automatizace

Lukáš Bajer: Chci lidem ukázat jiný pohled na svět automatizace

Lidé na Unicorn College, to nejsou jen studenti a vyučující. Na vybraných odborných aktivitách rádi spolupracujeme i s externími spolupracovníky/konzultanty, kteří dokáží přinést vysokou odbornou znalost, ale zejména také napojení na reálné zkušenosti z praxe. Jedním z nich je i Lukáš Bajer, analytik společnosti Unicorn a specialista na PLC systémy.
Lukáši, jak probíhá spolupráce s Unicorn College?
S Unicorn College spolupracuji více než 6 měsíců jako odborný asistent a podílím se na vedení některých bakalářských prací zaměřených na automatizaci a elektroniku v praxi.
Je to rozhodně zajímavá škola, která poskytuje studentům, ale i vyučujícím možnosti seberealizace v různých oborech a nenutí je striktně držet se konkrétního zaměření.
Standardní výuky se neúčastním, ale pouze poskytuji konzultace kolegům a studentům.
Věnujete se oblasti průmyslové automatizace. Co chcete studentům z tohoto oboru předat?
Pevně věřím, že umožňuji studentům nahlédnout jiným pohledem na svět elektroniky a automatizace jako takové. Začít myslet, a hlavně domýšlet možnosti a způsoby, jak dojít k určitému cíli. Jsem rád, že mohu zprostředkovat zkušenosti z reálných projektů.
Jaká byla Vaše cesta k automatizaci a elektronice?
Po úspěšném zakončení bakalářského studia na Technické univerzitě v Liberci (Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - obor Elektronické informační a řídicí systémy), kde jsem vyhrál univerzitní soutěž SVOČ jsem byl přijat do společnosti MICRORISC.
Zde jsem se věnoval cca 5 let návrhu zakázkové elektroniky, tvorbě DPS a drobnějšímu programování microcontrollerů PIC. V rámci spolupráce se společností MICRORISC jsem měl možnost podílet se na realizaci bezdrátové automatizace pomocí technologie IQRF.
Po skončení spolupráce a dokončení inženýrského studia na UHK (FIM - obor Aplikovaná informatika) jsem si vytyčil cíl věnovat se průmyslové automatizaci a řízení (tj. spojení dovedností programování, elektrotechniky a řízení různých technologií).
Nové zaměření mě dovedlo až do Hradce Králové, ke společnosti ProjectSoft HK a.s.. Zde jsem cca 1,5 roku působil jako programátor PLC a osvojil si znalost různých technologií průmyslové výroby (pivovary, mlékárny, cukrovary a dalších technologických procesů). Mým úkolem byla tvorba programů pro různé typy PLC (Siemens, ABB, TECO,...) a vytvoření i patřičných vizualizací pro obsluhu (tj. technologické zobrazení, jenž umožňovalo obsluze optimalizaci výrobních postupů a dodržování pravidel výroby s velkým důrazem na bezpečnost).
Dnes pracujete pro společnost Unicorn, co tedy bylo dalším krokem?
Už dlouho mě lákalo navrhování a optimalizace procesů, i když stále rád programuji. A tak, když jsem uviděl možnost pracovat v Unicornu jako analytik, neváhal jsem dlouho a za tuto změnu jsem rád.
Ve společnosti Unicorn jsem se podílel na analýze a tvorbě dokumentace pro B2B Portál Škoda Auto. Osvojil jsem si metodiku a kooperaci ve větším týmu a následně spolupracoval na více projektech v rámci Škoda Auto. Jako analytik jsem připravoval dokumentace a business zadání pro programátory mimo projektu B2B Portálu i na projektech Finančního portálu a WBIS.
Vzhledem k tomu, že se stále věnuji i ve svém volném čase IoT, tak jsem se nabídl, že bych chtěl spolupracovat s Unicorn College a mít možnost předávat dál své zkušenosti a znalosti.
V Unicorn College je Vaše jméno spojeno hlavně s projektem Chytrá farma …
V Unicorn College jsem se seznámil s panem doc. Ing. Václavem Vacekem, CSc. a Ing. Markem Beránkem, Ph.D. a vytvořili jsme spolu projekt Chytrá farma. Tento projekt má za cíl seznámit studenty s komplexním řešením realizace chytrého řešení určitého prostředí. Snažím se studentům předat znalosti z programování PLC, elektroniky a realizace průmyslových řešení. První verze Chytré farmy byla prezentována na Unicorn day na Univerzitě Pardubice, kde mnoho lidí zaujala a vedla k vytvoření nové verze, na níž právě probíhá další vývoj.
Jsem rád, že můžeme, společně se studenty, pracovat na projektu, který má potenciál a cíl v podobě reálného uplatnění v praxi.