ÚVOD / Blog / S kým se potkáváte na Unicorn College – Patrícia Kolmanová

S kým se potkáváte na Unicorn College – Patrícia Kolmanová

Studijní oddělení je duší každé vysoké školy. Právě tam chodí studenti řešit svoje problémy, nejasnosti i přání. A spousta z nás si z velkých škol pamatuje skoro stále zavřené dveře, odměřené pohledy a pocit „zde nejsem vítán“. Na Unicorn College máme Patrícii Kolmanovou a nic z výše uvedeného neplatí. Nevěříte? Přečtěte si, s jakou energií a názory Patrície vykonává práci vedoucí studijního oddělení.
Patrície, představte se nám, kdo jste?
Úvodem bych ráda pozdravila všechny čtenáře blogu Unicorn College. Jmenuji se Patrícia Kolmanová a od června 2017 zastávám na Unicorn College pozici vedoucí studijního oddělení. Pocházím ze severozápadu Slovenska, z malého města Žilina. Jako mladý člověk, plný ideálů o životě ve velkoměstě, jsem po absolvování studií a krátkém pobytu v zahraničí, přijela před dvěma lety do Prahy. Chtěla jsem si splnit svůj sen a osud mě zavál až sem, na Unicorn College
Jaké byli Vaše začátky v Unicornu?
Do firmy Unicorn jsem nastoupila v lednu 2016 na pozici recepční. Tuto pozici ve velké korporaci jsem považovala za ideální start své kariéry a za skvělou příležitost, jak získat cenné zkušenosti. Hned na začátku mě zaujal vzdělávací program „Key Support Roles“, který firma Unicorn nabízí mladým absolventkám. Tento program je možností, jak si otevřít dvířka k dalším pozicím ve firmě.
Po několikatýdenním zaškolování na jednotlivých pobočkách firmy jsem se rozhodla zůstat působit jako koordinátor recepce Unicorn College. Prostředí školy mi bylo od začátku velice sympatické – možná i proto, že pocházím z učitelské rodiny. Tuto školu jsem na rozdíl od velkých státních univerzit vnímala odlišně, líbil se mi zde individuální přístup ke studentům.
Krátce po mém absolvování programu „Key Support Roles“ Katedra informačních technologií hledala osobu na nově otevřenou pozici výkonné asistentky. Neváhala jsem a přihlásila se. Výběrový pohovor dopadl dobře a v akademickém roce 2016/2017 jsem začala pracovat na katedře hlavně v oblasti podpory a koordinace výuky. Když se pak po necelém roce mého působení na této pozici otevřelo výběrové řízení na pozici vedoucí studijního oddělení, po menším váhání a obavách jsem se rozhodla přihlásit. A momentálně to považuji za to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat.
Jaká je Vaše pracovní náplň?
Mým hlavním úkolem je zajistit hladký průběh práce studijního oddělení a poskytnout podporu českým i zahraničním studentům během celé doby studia na Unicorn College. Tato podpora začíná již při náboru nových studentů, na dnech otevřených dveří, při přijímacích řízeních a následně při zápisech do studia. Pokračuje pak pečlivou evidencí studentů a absolventů, koordinační podporou programu Erasmus+, poskytováním aktuálních informací studentům a spolupracovníkům, řešením všech studentských problémů a dotazů, organizaci různých studentských akcií. Práce je to velmi zajímavá a různorodá, a to mi vyhovuje.
Jak hodnotíte svoji práci? Co Vás na ní baví?
Největší pocitem zadostiučinění pro mě je, když vidím celou tu cestu od počátku – když uchazeče náš koncept zaujme a aktivně se dotazují na studiu na Unicorn College, následně úspěšně absolvují přijímací řízení a v září vidíme, jak si spokojeně sedají do lavic a účastní se svých prvních přednášek na vysoké škole. Největší radostí pak je, když po úspěšných státních závěrečných zkouškách můžeme pogratulovat našim novým absolventům.
Protože jsem na vysoké škole byla sama účastníkem programu Erasmus+, každoročně se těším i na vítání výměnných studentů ze zahraničí. Zároveň doufám, že v budoucnu se nám podaří zvýšit zájem o tento program i ze strany studentů Unicorn College.
Jaká je Vaše osobní mise na Unicorn College a kam se má Vaše práce ubírat dál?
Kromě výše uvedeného je mým hlavním cílem to, aby studenti odcházeli ze studijního oddělení vždycky spokojeni a s úsměvem na tváři. O toto se budu snažit dlouhodobě, protože za největší odměnu považuji ten dobrý pocit, když vím, že jsem někomu poradila nebo pomohla