ÚVOD / Blog / uuBookKit – profesionální dokumentace v angličtině

uuBookKit – profesionální dokumentace v angličtině

O projektu ITk Production Database pro CERN jste na našem blogu už asi četli. Pokud ne, tak se podívejte třeba zde https://www.unicorncollege.cz/blog/2018-03-02-jan-barta-cern.html nebo zde https://www.unicorncollege.cz/blog/2017-09-14-cern-i.html. Složitý projekt, který trvá mnoho let, s daty přístupnými desítky let vyžaduje také precizně provedenou dokumentaci, samozřejmě v anglickém jazyce. A právě tvorba překladu této dokumentace v platformě uuBookKit je jedním z dalších studentských projektů. Projektu, který není o programování, ale o precizních překladech a zodpovědné, mravenčí práci.
Dnes se na něj podíváme očima Mgr. Veroniky Kaplanové, vedoucí katedry jazyků a Ondřeje Poláka, zapojeného studenta.
Veroniko, přiblížíte nám oč v projektu jde a na čem se vlastně studenti podílí?
Studenti Unicorn College mají už od prvního ročníku možnost spolupracovat na projektu pro prestižní Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN) sídlící v Ženevě. Mimo jiné se podílejí na překladu projektové dokumentace k ITk Production Database. ITkPD představuje informační systém pro evidenci všech použitých součástek, ze kterých je sestaven vnitřní detektor (Inner Tracker) experimentu ATLAS. Detektor se skládá přibližně z pěti set tisíc součástek. Jeho vývoj a stavba potrvá několik let a provozován bude přibližně 10 let. Data by měla být přístupna až po dobu 20 let.
Škole se tímto daří naplňovat jeden ze svých vzdělávacích cílů, a to propojení teorie s praxí. Studenti se neučí jen z učebnic, ale podílejí se na reálném projektu z oblasti vývoje software a své znalosti tak začínají prakticky využívat už v průběhu studia.
Studenti překládají jazykově relativně nenáročné texty, mohou se tedy zapojit i ti, jejichž úroveň anglického jazyka není vysoká. Současně tvoří společný anglicko-český slovník pojmů pro danou problematiku, což přispívá k jednotnosti celého překladu. Všechny dokumenty jsou následně revidovány rodilým mluvčím, který studentům rovněž poskytne zpětnou vazbu k jejich práci.
A jak vidí práci na projektu studenti? Ondřeji, proč právě účast na tomto projektu?
Jedním z důvodů, proč jsem si při rozhodování, na jakou školu půjdu, vybral právě Unicorn College je možnost zapojení do různých zajímavých projektů. Chtěl jsem se spoustu věcí přiučit, získat praxi na nestandardních místech a mít přístup k nejnovějším technologiím.
I proto jsem se zapojil do projektu pro CERN, kde překládám technickou dokumentaci. Každý z týmu dostane své konkrétní články, které je potřeba buď jen přeložit, nebo založit a přeložit. Většinou se jedná o stručný popis daného příkazu a scénář, jak se má chovat.
Příjemné je, že si můžeme vybrat, zda, za překlady, získáme body do průběžného hodnocení nebo finanční ohodnocení. Při studiu tak můžete dělat nejen praxi pro CERN, což je dost výjimečná příležitost, ale také si při tom i přivydělat.
Překládání textů není o zábavě. Je jich relativně hodně, pro lidi nepolíbené tímto prostředím je náročné se zorientovat v odborné problematice. Na druhou stranu jsem se již velmi zlepšil v angličtině, a to je jeden z primárních důvodů proč jsem si tento projekt vybral.
Na konec bych rád poděkoval Unicorn College za možnost takovéto spolupráce. Tento projekt je opravdu super. Kdokoliv, kdo má zájem, se na naší škole může zapojit do různých zajímavých projektů.
A já už vím, že jsem si vybral dobře.