ÚVOD / Blog / S kým se potkáváte na Unicorn College – Libor Švejda

S kým se potkáváte na Unicorn College – Libor Švejda

Unicorn College to jsou čtyři studijní obory, ale také spousta drobných i větších aktivit okolo. A není to jen blížící se konference Unicorn College Open, ale také aktivity, které přibližují svět IT těm, kteří vysokou školu ještě nestudují. Pravidelně pořádáme přednášky na středních školách a předáváme vědomosti v rámci naší víkendové programátorské akademie WeCanCode. Jedním ze spolupracovníků, který se podílí na těchto aktivitách je Libor Švejda a dnes máte možnost přečíst si o něm pár řádek.
Libore, představte se nám, kdo jste a čím se zabýváte?
Celý svůj profesní život se bavím a živím programováním od jednoduchých her přes webové projekty až po rozsáhlé systémy finančních institucí. Baví mě i programovat různá “udělátka”, která na konkrétním projektu zautomatizují a zrychlí opakující se činnosti nás vývojářů.
Několik posledních let jsem již velmi vážně uvažoval, že bych rád předával svoje nadšení pro programování mladší generaci. A to se mi teď plní, protože spojuji práci vývojáře s prací učitele/lektora.
Jak dlouho vyučujete na Unicorn College a jaké byly Vaše začátky?
S Unicorn College jsem začal spolupracovat na podzim 2017 poté, co jsem si na vedení dvou kroužků programování v domě dětí a mládeže ověřil, že mě předávání základních znalostí o programování baví. Rád bych přilákal k této činnosti další mladé nadšence. S chutí jsem oslovil Unicorn College, že bych měl zájem spolupracovat. Při společné schůzce zřejmě moje nadšení pro věc bylo znát, protože jsme se, k mé radosti, domluvili na vzájemné spolupráci.
Jaký předmět vyučujete?
Vyučuji základy programování a algoritmizace formou výjezdů na střední školy příp. na akcích jako WeCanCode nebo Objevitelské soboty. K výuce využíváme názorné pomůcky jako je třeba robůtek Ozobot. Ten umí jezdit po namalovaných drahách a ovládá se buď umísťováním barevných kódů na tyto dráhy nebo grafickým jazykem Scratch.
Barevné kódy jsou vhodné pro menší děti (první stupeň ZŠ). Scratch v prostředí OzoBlockly je pro starší děti a studenty středních škol a je snadno pochopitelný i těm, kdo nikdy neprogramovali. Na tyto základy je pak možné navázat již bez Ozobota tvorbou zajímavých a efektních aplikací přímo v prostředí Scratch. S těmito znalostmi to už je jen krůček k přechodu k nějakému konkrétnímu programovacímu jazyku.
Jak hodnotíte svoji práci? Co Vás na ní baví?
Moji práci musí samozřejmě hodnotit jiní, ale za sebe můžu říct, že jsem si už vícekrát užil zářící oči dětí, které řeší úkoly s Ozobotem. A to je to, co mě na této práci baví!
Co je Vaším přáním a cílem práce na Unicorn College?
Rád bych přivedl další zájemce k programování jako koníčku a možná pak i jako profesi. Svoji spolupráci s Unicorn College bych velmi rád dále rozvíjel. A možná, časem, by moje práce učitele/lektora mohla začít převažovat nad prací vývojáře...
A na závěr, chcete vědět, jaký má na Libora názor Tomáš Kroček, vedoucí Katedry informačních technologií?
Libor je velmi akční člověk s duší pedagoga. Pomáhá nám s osvětou okolo vývoje software. Spousta uchazečů si díky němu dokáže představit, co že to ti programátoři vlastně dělají. Libor vede i zájmové kroužky programování, kde trpělivě a se zápalem pro věc předává know-how mladým a zapáleným lidem, kteří se budou živit tvorbou software.