ÚVOD / Blog / První Šarišský Hackathon v Prešově

První Šarišský Hackathon v Prešově

18.-20. 5. 2018 jsme se jako tým Unicorn College (ve složení Eugen Proschek, Ondřej Novák a Lukáš Valach), zúčastnili 1. Šarišského Hackathonu v Prešově. Tento hackathon se zaměřoval na využití otevřených dat, která město zveřejňuje na svých webových stránkách.
Jednalo se nejen o skvělou příležitost, jak vymyslet a navrhnout svoji aplikaci, ale také jak získat cenné rady od přítomných mentorů, kteří každý nápad obohatili o svůj pohled z praxe. Vytvořily se tak ideální podmínky pro vznik aplikací, které skutečně pomůžou městu. Celkem vzniklo 11 projektů.
Náš tým navrhl aplikaci, která poskytuje všechny důležité informace o městě soustředěné na jednom místě, jakýsi interface mezi Prešovem a jeho obyvateli či návštěvníky. Celkově byla akce velmi obohacující, a to nejen z pohledu objevování nových míst, ale především ze získaných zkušeností do budoucna. Z dosažených výsledků, lze konstatovat, že i za pouhé dva dny, lze navrhnout aplikace, které skutečně fungují.
Celá akce byla především o volném toku myšlenek, se kterými byli následně seznámení mentoři. Ti pomohli vyřešit případné problémy, či poskytli radu, jak postupovat dále. A právě tyto rady byly vlastně největším přínosem celého hackathonu.
Eugen Proschek,
student