ÚVOD / Blog / Unicorn College pomáhá vzbudit zájem o programování i mezi nadanými středoškoláky

Unicorn College pomáhá vzbudit zájem o programování i mezi nadanými středoškoláky

Unicorn College je víc než jen vysokoškolské studium. Aktivně se také snažíme vzbudit zájem o programování i mezi těmi, kteří se teprve rozhodují, jakým směrem se jejich studia budou ubírat. Jedním z našich lektorů, jenž se na těchto aktivitách podílí, je Libor Švejda. Přečtěte si více o Liborově pohledu na vzdělávací aktivity Unicorn College pro nadané středoškoláky!
V minulém školním roce jsem jako lektor Unicorn College začal navštěvovat různé střední školy s projektem „WeCanCode“, ve kterém se dětem ve dvou vyučovacích hodinách snažím přiblížit výhody, které programování nabízí jako koníček i jako profese.
Zároveň jim na Ozobotech ukazuji, jak snadno a rychle proniknout do základů algoritmizace a programování. Jelikož mi na tyto akce Unicorn College půjčuje Ozoboty a iPady, děti si mohou hned i vše vyzkoušet. A jejich reakce byly a jsou pro mě natolik motivující, že když se objevila možnost pravidelně vyučovat základy programování na středních školách v Praze, tak jsem ani na chvíli nezapochyboval, že to je přesně to, co chci dělat. Pak jsem tedy přece jen chvíli zaváhal, jestli zvládnu třídu teenagerů a jestli prvotní „wow efekt“ nebude příliš otupen pravidelnými vyučovacími hodinami. Avšak chuť se do toho pustit byla silnější než moje pochybnosti.
Teď, po více než dvou měsících, si mohu říci, že jsem udělal moc dobře. Děti na hodinách skutečně se zájmem programují. Do velké míry je to dáno tím, jaké jsou současné možnosti pro přiblížení programování začátečníkům. Nyní není třeba nic složitě instalovat, není třeba se hned učit nějaký vyšší programovací jazyk, ale stačí si otevřít např. stránku Scratch a přetahováním připravených bloků s příkazy sestavit funkční jednoduchou vizuální hru.
Pro lepší názornost základních principů algoritmizace slouží výborně např. Ozoboti, micro:biti nebo jiné blikající a jezdící hračky, které se programují podobným způsobem jako Scratch hry či přímo ve Scratchi. A např. u micro:bitů lze pak ve vývojovém prostředí plynule přejít na programování v jazyce JavaScript, jehož obliba i pro větší profesionální aplikace stále roste.
Nevím jak holky a kluci, ale já se na ně a na „svoje“ hodiny vždy těším. Ve třídách, které učím, jsou zastoupeny různé typy studentů. Jsou tam šikovní introverti, o kterých vím jen ve chvíli, kdy mi odevzdají skvěle naprogramovaný úkol. Jsou tam extroverti, kteří srší nápady a kteří pár minut po té, co mi odevzdají hotový úkol, hlásí, že ho ještě vylepšili. Jsou tam i tací, kterým to jde pomaleji, ale jsou zase šikovní třeba na grafiku. Jsou tam „neposedové“, které málokdy najdu na jejich místě. Při samostatné práci si vzájemně pomáhají, testují hry druhých i se v dobrém hecují. Je opravdu velmi zajímavé je pozorovat a pracovat s nimi.
Jako bonus pro sebe teď beru to, že při opravování domácích úkolů hraju hry! Tedy ty hry, co děti naprogramovaly. A některé jsou velmi nápadité, povedené a propracované. Už se mi stalo, že jsem si při analýze programu studenta říkal: proč tohle řešení nenapadlo mě?!
Věřím a doufám, že některé z „mých“ dětí u tohoto zajímavého koníčka, jakým programování je, zůstanou. A že se jim třeba stane i profesí.
Libor Švejda,
lektor Unicorn College
A na závěr několik zpětných vazeb od vyučujících ze spolupracujících středních škol. Přečtěte si, jak programování s Liborem hodnotí:
Výuka IT je na většině českých škol několik kroků za současnou realitou a pro budoucí kariéru je dle našeho názoru kvalitní výuka IT naprostým základem či nutností. Bohužel, jako většina škol, i my jsme se potýkali s personální otázkou - kdo rozumí IT, neučí na SŠ … Napadlo nás, zda by nešel použít model spojení střední a vysoké školy, který je celkem běžný v zahraničí a výuka je tam strukturována tak, aby studenti byli dobře připraveni nejen na budoucí profesní dráhu, ale i na tu akademickou. Kladnou odezvu jsme nakonec našli až u Unicorn College, kde tento nápad uvítali s nadšením a nabídli nám částečně zajistit a zastřešit výuku IT pro naše studenty. Po necelých třech měsících můžeme hodnotit, že spolupráce funguje výborně a především studenti jsou nadšení a výuku shledávají nadmíru přínosnou.
 - RNDr. Jakub Haláček, Gymnázium PORG Libeň, Praha
Reakce některých studentů na výuku:
 - Výuka, kterou pochopí i začátečníci.
 - Celkově se mi líbí programování a pan Švejda je fajn.
 - Ale jo, fakt mě to baví a dozvěděla jsem se pár nových věcí. Ale dokážu si představit, že pro někoho, kdo se v programování hodně orientuje, to moc není. A pan Švejda je taky dobrej.
 - Způsob vysvětlování učiva.
 - Líbí se mi, jak si nejdříve něco vysvětlíme a pak máme možnost si to vyzkoušet a pohrát si trochu.
 - Intuitivní postup a vysvětlování základů všem, i když je někteří znají. Důraz na to, myslet jako programátor a nejen slepě psát kód.
Výuka programování na Gymnáziu Duhovka je volitelným předmětem, na který se zapsali ti, kteří již s programováním nějaké začátečnické zkušenosti měli, nebo je to lákalo. V mnohém výuka předčila jejich očekávání. Po pár hodinách s Ozoboty si osvojili základy programování v programu Scratch a po dvou měsících si již vytváří vlastní počítačové hry. Ty vzájemně testují a neustále je rozvíjí. Nadšení a soustředěná práce, které lze v hodinách u studentů pozorovat, produkují originální nápady.
 - Radka Nedbalová, Gymnázium Duhovka, Praha
V pondělí 05.11.2018 vyslechli studenti 6.O a 5.O zajímavou přednášku o programování. Jednalo se o programovaní Ozobotů a o programování v programu Scratch. Obě věci jsou teď v programování „hit“ a já jsem ráda, že se o nich díky panu Švejdovi naši studenti dozvěděli. Přednáška zahrnovala vysvětlení základních pojmů, praktické ukázky a nechyběla ani vtipná videa. Pan Švejda studenty zapojoval do výkladu a zábavnou formou jim vysvětloval principy programování. Nakonec předvedl, jak se ve Scratchi naprogramují dvě známé hry. Celá akce byla pro mě i mé studenty přínosná.
 - Mgr. Pavla Bořkovcová, Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
Reakce některých studentů:
 - Bylo to zajímavé a nové.
 - Dávám jedničku.
 - Mně se přednáška hodně líbila, byla zajímavá a zábavná.
 - Líbí se mi Scratch. Je to rychlé a jednoduché.
 - Byla to zábava místo učení.
 - Zjistil jsem, že programování není tak složité.
 - Mám ráda takovéto zpestření výuky.
 - Viděli jsme ukázku základů programování.
 - Přišla jsem v půl páté ze školy a do večera jsem ve Scratchi programovala.