ÚVOD / Blog / Moderní metody výuky na Unicorn College

Moderní metody výuky na Unicorn College

Od roku 2018 nabízíme studentům možnost ve vybraných předmětech studovat za pomoci nových interaktivních online učebnic uuBooks, které jsou doplněny interaktivními online kurzy uuCourses. Systém výuky kombinující online knihu a online kurz jsme začali využívat ve výuce makroekonomie a mikroekonomie. Do budoucna máme v plánu spektrum předmětů umožňujících tento způsob studia dále rozšiřovat. Naším cílem je připravit  učebnice uuBooks a kurzy uuCourses  pro všechny předměty vyučované na Unicorn College a postupně je do výuky integrovat.
Online učebnice uuBooks vnímáme jako užitečnou pomůcku, která kromě klasických studijních materiálů nabízí také interaktivní grafy a řadu dalších moderních komponent. Tyto komponenty umožňují například skrýt řešení příkladů a opětovně je zobrazit v momentě, kdy student potřebuje zkontrolovat svůj výpočet. Díky propojení uuBooks a uuCourses mohou studenti navíc využívat oba zdroje současně. Každá kapitola v učebnici je zakončena možností prokliku do příslušné části online kurzu, kde si lze své nově nabyté znalosti ověřit. Také každá lekce v online kurzu je vybavena možností prokliku do příslušné části online učebnice, kde je student seznámen s teorií a širším kontextem.
Online kurzy uuCourses dále nabízí okamžitou zpětnou vazbu a umožňují ukládání informací z jednotlivých částí kurzu. Student si tak může uložit části, které mu činí největší problémy, a následně si je kdykoliv a odkudkoliv zopakovat. Vzhledem k tomu, že uuBooks a uuCourses jsou rozčleněny do jednotlivých krátkých celků, je možné procházet si tyto ucelené úseky i například v hromadné dopravě během cesty do školy. Stačí k tomu jen mobilní telefon.
Online kurzy začínáme rovněž využívat i v samotné výuce. Zatím je aplikujeme v předmětu makroekonomie a právo 2 u prezenční formy studia. Studenti na každém semináři píší krátký test prostřednictvím uuCourses, který jim umožní získat body do průběžného hodnocení. Také u kombinovaného studia testujeme možnost, jak vhodně zařadit online testy do průběžného hodnocení. Na předmětu makroekonomie studentům v závěru semestru udělíme body za aktivitu na základě toho, kolik lekcí v online kurzu budou mít splněno na 100 %. V nadcházejícím letním semestru se studenti mohou těšit například na učebnici a kurz v rámci předmětu management a daně.
Ing. Jana Švejdová,
Vedoucí katedry Ekonomie a managementu
Jak k interaktivním knihám a kurzům přistupuje sám vyučující?
Online kurzy uuCourses ve výuce využívám zejména pro e-testing. Díky automatickému vyhodnocení získáváme já i studenti okamžitou zpětnou vazbu na probíranou látku. Díky tomu zjistím, zda se žáci v této látce orientují. Online učebnici uuBooks využívám při výuce namísto klasické prezentace. Vhodná strukturovanost uuBooks usnadňuje orientaci v textu i během přednášky.
Interaktivita učebnic mi například v hodinách makroekonomie umožňuje studentům lépe prezentovat konkrétní grafy. Klasický formát skript, učebnic či prezentací tak už v podstatě není ani potřeba.
Online učebnice i kurzy jsou velice dobrým nástrojem také pro studenty kombinované formy studia. Většinu aktivity mají, na rozdíl od studentů prezenční formy studia, přemístěnu mimo výuku. Online knihy uuBooks a online kurzy uuCourses umožňují snazší a rychlejší pochopení dané problematiky. Vzhledem k jejich omezeným časovým možnostem věřím, že to ocení.
Osobně se mi s kurzy i s učebnicemi pracuje velmi dobře. Namísto klasické prezentace stačí, když si spolu se studenty otevřu danou knihu a mohu s nimi procházet nejrůznější interaktivní grafy a příklady.
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.,
Rektor Unicorn College a vyučující předmětů makroekonomie a mikroekonomie
A jak je uuBooks a uuCourses vnímáno ze strany studenta?
Online učebnice uuBooks je skvělá moderní podoba výukových materiálů, díky které mám všechny potřebné zdroje pohromadě. Týká se to jednak jednotlivých témat a jednak i jednotlivých streamů. Na uuBooks i uuCourses oceňuji i schopnost přizpůsobit se veškerým přenosným zařízením, což mi umožňuje procházet danou látku i na telefonu či tabletu. Konkrétně v případě makroekonomie se mi líbí také interaktivita grafů, která mi umožňuje lépe zjistit jednotlivé hodnoty a pochopit je.
Online kurzy uuCourses jsou skvělým doplňkem uuBooks. Po prostudování materiálů si své znalosti mohu sám otestovat a ověřit si, čemu jsem opravdu porozuměl a čemu nikoliv. Jednotlivé lekce uuCourses obsahují výukové kartičky, které připomenou prostudovanou látku, případně ji doplní o další příklady. Test si mohu opakovaně a neomezeně procházet a nejsem vázán ani místem ani konkrétním časem.
Jaromír Tomšů,
Student Unicorn College