ÚVOD / Blog / Úskalí spojená s nástupem do prvního ročníku na vysoké škole

Úskalí spojená s nástupem do prvního ročníku na vysoké škole

Je velmi pravděpodobné, že jsi v průběhu léta již absolvoval přijímací pohovor a stal se studentem naší školy. Existuje však několik věcí, na které je potřeba se zaměřit, a které je třeba si uvědomit před samotným nástupem ke studiu.
Každoročně po prvním semestru na Unicorn College ukončí studium řada studentů. Někteří z nich se často ani nedostanou k prvním zkouškám. Když poté řešíme, co bylo důvodem, často narazíme na soubor okolností, které nakonec vlastně ani nesouvisí s náročností studia, ale s tím, že tito studenti nezvládli úskalí přechodu ze střední na vysokou školu.
Na co by ses měl při přechodu na vysokou školu zaměřit a co si uvědomit?
  • Jsi dospělý člověk a náš kolega, tak k tobě i přistupujeme. Nekontrolujeme tvé poznámky ani tvoji přípravu na výuku. Je to všechno v tvé kompetenci. Výhoda? Jak pro koho. Řada z Vás je svědomitých, ale někdo dojde k závěru, že vlastně nemá žádné povinnosti. Pokus se nedělat tuhle chybu.
  • Nauč se pracovat se svým časem. Každý úkol/test či zkouška má svůj deadline. Umět plánovat je naprosto nezbytné. Nenechávej vše na poslední chvíli.
  • Vysoká škola je o diskuzích a práci v týmech. Málokdy pochopíš vše na první dobrou. Diskutuj se svými vyučujícími i kolegy studenty. Každý úspěch má vždy základ ve spolupráci. Vždy se dá nalézt někdo „kdo bude vědět“ (kolega, či pedagog). 
  • Nerezignuj! Často se ti nebude něco dařit. Hledej dostupná řešení v rámci pravidel a možností. Pracovitost, důslednost a vytrvalost (a talent) je klíč k úspěchu.
  • Dodržuj pravidla. Každá škola je má. Nalezneš je ve Studijním a zkušebním řádu a je nezbytné je znát.
  • Neznalost neobhájíš. Každý obor lidské činnosti stojí na znalostech a dovednostech. A nejen na nich, ale i na umění jejich aplikace do praxe. Nespoléhej proto jen na svou výřečnost. 
  • Nestuduj pro titul. Jsou to roky tvého života, které už ti nikdo nevrátí. Je to období, které tě má nasměrovat a připravit na tvoji budoucí pracovní roli. Pokud v tom, co děláš, nevidíš smysl sám pro sebe, nedělej to. Není to tvá povinnost.
  • A nakonec si uvědom, že je to velká změna. Možná budeš muset přehodnotit své priority. Pokud si nejsi touto změnou jistý, prober ji se svými nejbližšími nebo s naším studijním poradcem. Jsme připraveni ti pomoci.
Všem nově nastupujícím studentům bych rád popřál mnoho štěstí a vytrvalosti v jejich studiu. Sám si stále dobře pamatuji, jak jsou tyto vlastnosti pro úspěšné studium důležité. 
Ing. Otmar Brancuzský
Prorektor pro pedagogiku