Cookies Policy

Všichni provozovatelé webových stránek mají podle aktuální legislativy EU povinnost informovat své uživatele o tom, zda, kdy a jaké cookies používají, a získat souhlas uživatelů s použitím cookies.
Pečlivě si prosím tento dokument Cookies Policy přečtěte, abyste se dozvěděli, jaké cookies používáme a jaké informace v této souvislosti na naších webových stránkách shromažďujeme.
Tento dokument Cookies Policy podává ucelený přehled o tom, jak Unicorn College s.r.o. používá cookies na svých webových stránkách.

Souhlas s použitím cookies

Když navštívíte naše webové stránky, nastavení Vašeho prohlížeče povoluje cookies a Vy pokračujete v použití našich webových stránek, považujeme to za souhlas s použitím cookies Unicorn College s.r.o. tak, jak je popsáno v dokumentu Unicorn College Cookies Policy.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi navštívená webová stránka vyšle do Vašeho koncového přístroje (počítače, notebooku, Smartphonu, tabletu), kde budou uloženy. Cookies se ukládají do adresáře souborů Vašeho prohlížeče. Při každém novém navštívení webové stránky odešle Váš prohlížeč cookies zpátky na webovou stránku, takže lze Váš přístroj rozpoznat a při každé následující návštěvě webové stránky zlepšit její užití vámi jako uživatelem.
Díky cookies si stránky mohou zapamatovat takové nastavení, jako je např. jazyk, font a jiné možnosti, které jste si pro zobrazení webových stránek sami zvolili. Cookies tedy mimo jiné usnadňují orientaci uživatele na webových stránkách.
Jestliže se chcete dozvědět více o cookies a způsobu jejich funkce, přejděte prosím na www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.eu.

Jaké druhy cookies existují?

Cookies se obvykle dělí do následujících kategorií:
First-Party Cookies: First-Party Cookies jsou cookies, které jsou dány webovou stránkou navštívenou uživatelem, tj. cookies nastavené Unicorn College s.r.o., když navštívíte některou webovou stránku Unicorn College s.r.o.
Third-Party Cookies: Third-Party Cookies jsou cookies, které jsou nastaveny jinou doménou než je webová stránka navštívená uživatelem.
Cookies relace: Cookies relace jsou aktivní jen během relace prohlížeče. Povolíte spojení všech akcí učiněných uživatelem během dané relace prohlížeče. Cookies relace se vymažou, když zavřete prohlížeč.
Trvalé cookies: Trvalé cookies zůstanou zachovány i po ukončení relace prohlížeče. Budou aktivovány znovu s každou další návštěvou webové stránky, z které pocházejí. Zůstanou na pevném disku koncového přístroje po delší dobu. Typickou lhůtou platnosti takových trvalých cookies může být několik dnů až několik let.

Jaké kategorie cookies používá Unicorn College s.r.o. a pro jaké účely?

V doméně Unicorn College používáme cookies zásadně k tomu, abychom vám jako uživateli umožnili je co nejlépe využívat, např. tím, že si vzpomeneme na vaše návštěvy našich webových stránek a vaše oblíbené nastavení a umožníme vám co nejefektivnější navigaci našimi webovými stránkami.
Unicorn College s.r.o. používá následující kategorie cookies pro níže uvedené účely:
Nezbytně potřebné cookies: Unicorn College s.r.o. používá cookies, které jsou pro řádné fungování webových stránek Unicorn College s.r.o. nezbytně nutné; bez těchto cookies by nebylo možné poskytovat určité funkce webových stránek Unicorn College s.r.o. Nezbytně potřebné cookies jsou na příklad nutné, aby bylo možné poskytovat funkce, jako jsou objednávky nebo bezpečná připojení / chráněné oblasti.
Výkonnost / analýza: Unicorn College s.r.o. shromažďuje informace o tom, jak webovou stránku používáte, např. které stránky vyhledáváte častěji a které chyby se případně při tom vyskytnou. Takové profilové analýzy nám pomáhají rozpoznat, jak je nabízený obsah efektivní a jak by bylo možné výkonnost webové stránky dále zlepšit.
Funkčnost a preference: Unicorn College s.r.o. používá cookies, aby bylo možné si vzpomenout na vaše preference a výběr nastavení, jako je na příklad nastavení jazyka, preference pro navázání kontaktu, nastavení vzhledu apod.
Cookies relace: Unicorn College s.r.o. na podporu bezpečnostních mechanismů a aby bylo možné rozpoznat aktivity na internetu ohrožující bezpečnost.
Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak mohu změnit mé nastavení pro cookies, popř. odvolat můj souhlas?

Váš souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat. K tomu je nutné, abyste své cookies deaktivovali, popř. je vymazali.
Uvědomte si prosím, že bez souhlasu s použitím cookies můžete naše webové stránky i nadále používat, ale určité části a funkčnosti webových stránek Unicorn College s.r.o. možná bez cookies již nebudou fungovat nebo nebudou fungovat správně.
Váš internetový prohlížeč Vám umožňuje nastavení cookies změnit. Nastavení prohlížeče pro cookies se obvykle nachází v nabídce „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ vašeho internetového prohlížeče. Můžete se také obrátit na nabídku „Nápověda“ Vašeho prohlížeče. Různé prohlížeče mohou používat různé mechanismy k deaktivaci cookies.
Další informace o změně vašeho nastavení cookies naleznete na následujících odkazech:
Další informace o blokování nebo vymazání cookies naleznete na www.allaboutcookies.org.

Využití Google Analytics

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics využívá souborů cookies. Informace o způsobech užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech v USA. Google tyto informace využívá pro účely informování provozovatele ohledně vyhodnocení užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě. Google může tyto informace poskytnout třetím osobám, zejména je-li tento postup vyžadován zákonem nebo budou-li třetí osoby tyto informace zpracovávat pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní fungce poskytované společností Google, a to:
  • Remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktůú)
  • Přehledy zobrazení v reklamní síti Google
  • Reportování anonymních demografických dat
Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.