Big Data & Analytics

Každá firma či organizace produkuje a spravuje stále větší objem strukturovaných a nestrukturovaných dat, tzv. Big Data. Pokud jsou tato data dobře řízena a analyzována, mohou přinést důležité poznatky. Pomocí analýzy dat je možné odhalit podvodné jednání dříve než nastane nebo předvídat výpadky elektrické přenosové sítě. Správa a analýza rozsáhlých dat se tak stává nezbytným předpokladem pro dlouhodobý úspěch v podnikání. V jednotlivých přednáškách se na konkrétních případech ukážeme možnosti práce s rozsáhlými daty, jejich analýz a vizualizace.

Program

Čas
Přednáška
Ke stažení
08:30 – 09:30
Snídaně a registrace
09:30 – 09:45
Zahájení
09:45 – 10:30
Power of Analytics
Iman Hoque
img-3.PNG
10:30 – 10:50
Přestávka
10:50 – 11:20
High Performance Analytics
Petr Klášterecký
img-3.PNG
11:20 – 11:50
Big Data a oficiální statistika
Marie Bohatá
img-3.PNG
11:50 – 12:10
Diskuze
12:10 – 13:10
Oběd
13:20 – 14:05
Současné trendy v oblasti Business Intelligence
Jiří Mičke, Ondřej Švihálek
img-3.PNG
14:05 – 14:35
Predikce spotřeby v energetice
Petr Pavlík
img-3.PNG
14:35 – 14:55
Přestávka
14:55 – 15:25
Efektivní analýza a vizualizace velkých objemů dat
Vít Stinka
img-3.PNG
15:25 – 15:55
Zpracování dat v CERN
Jiří Chudoba
img-3.PNG
15:55 – 16:30
Diskuze a slosování

Řečníci

Marie Bohatá
Marie Bohatá, Společnost pro etiku v ekonomice, podnikání a správě
Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. vystudovala ekonometrii na VŠE v Praze a ve své odborné kariéře se věnovala aplikovanému ekonomickému výzkumu. Po roce 1989 absolvovala několik odborných stáží v zahraničí a začala se zabývat zejména etickými otázkami transformace ekonomiky a společnosti. V letech 1999-2003 stála v čele Českého statistického úřadu a v období 2004-14 působila v Evropské komisi jako zástupkyně generálního ředitele Eurostatu. V současné době se angažuje jako poradkyně Evropské komise pro reformu státní správy Ukrajiny, je emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a předsedkyní Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě.
Iman Hoque
Iman Hoque, SAS Institute
Imam has overall responsibility for the Fraud & Security Solutions advice, support and best practice for EMEA/AP. The business unit’s focus is to ensure that not only does SAS have the leading tools for analytics purposes, but also has in-depth, sector-specific knowledge to provide best-in-breed solutions and analytic models to customers. The initial focus for the unit is Banking, Insurance, Government and Healthcare and the team has already established over 150 person years of counter criminal analytics experience. Imam has a BSc in Engineering from Brunel University and a Masters in Artificial Intelligence from Northwestern in Chicago.
Jiří Chudoba
Jiří Chudoba, FZÚ AV ČR

RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. získal doktorát na MFF UK v oboru částicová fyzika za analýzu dat z urychlovačového experimentu v CERN. V letech 1998 až 2003 pracoval v CERN na různých pozicích na vývoji offline software a na podpoře uživatelů. Od roku 2003 pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR (FZÚ), převážně na infrastruktuře pro zpracování dat experimentů v CERN a Observatoře Pierra Augera. V rámci několika evropských projektů ve spolupráci s CESNET řeší distribuované zpracování dat pro experimenty i z jiných vědních oblastí. Od vzniku Výpočetního střediska FZÚ je jeho vedoucím.
Petr Klášterecký
Petr Klášterecký, SAS Institute

Petr Klášterecký působí ve společnosti SAS Institute jako konzultant se zaměřením na analýzy dat, prediktivní modelování a optimalizaci rozhodování. Aplikacím statistiky, data miningu a predikčních modelů se věnuje již přes 10 let (v SASu od roku 2007), přesto říká, že je stále co vysvětlovat, objevovat a vylepšovat. A to nejen po technické stránce, ale především z hlediska porozumění a komunikace mezi producenty a konzumenty analytických výstupů. Když zrovna nepracuje, rád hraje deskové a karetní hry a chodí po horách.
Jiří Mičke
Jiří Mičke, Unicorn Systems
RNDr. Jiří Mičke působí více než patnáct let v oblasti Business Intelligence a v současné době zastřešuje oblast Business Intelligence ve společnosti Unicorn. Během své profesní kariéry se účastnil na implementacích DWH/BI řešení pro společnosti Česká pošta, ČSOB, ING, Komerční Banka, Telefonica (Eurotel), Tesco a České aerolinie, kde také vybudoval oddělení Business Intelligence. V rámci svého zaměstnání ve společnosti CEVA Logistics se Jiří Mičke věnoval strategii Business Intelligence a Reportingu v regionu EMEA a v současnosti se v rámci působení v Unicorn podílí na BI governance ve společnosti Vodafone.
Petr Pavlík
Petr Pavlík, Unicorn Systems
Ing. Petr Pavlík, CSc. vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT a pracoval jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky a v Ústavu informatiky AV ČR. Vyučoval také na University of Waterloo, Kanada jako visiting professor. Dlouhodobě se zabývá metodami pro forecasting v energetice. Je autorem většiny predikčních algoritmů v systému Lancelot, dodávaného RWE, PRE, PPas a dalším firmám z oblasti energetiky.
Vít Stinka
Vít Stinka, Unicorn Systems
Ing. Vít Stinka pracuje ve společnosti Unicorn Systems jako Senior Consultant, v oblasti IT profesionálně působí od roku 2001. Prošel řadou rolí v oblastech analýzy a implementace informačních systémů i manažerskými pozicemi. V současné době se zabývá rozvojovými projekty a oblastmi souvisejícími s CRM, Customer Intelligence a Business Intelligence.

Záznam z přednášek

Jiří Mráz - Úvodní slovo

Petr Klášterecký - High Performance Analytics

Marie Bohatá - Big Data a oficiální statistika

Jiří Mičke, Ondřej Švihálek - Současné trendy v oblasti Business Intelligence

Petr Pavlík - Predikce spotřeby v energetice

Vít Stinka - Efektivní analýza a vizualizace velkých objemů dat

Jiří Chudoba - Zpracování dat z CERN

Fotogalerie

Místo a čas konání

Pražská konzervatoř
Koncertní sál
Dvořákovo nábřeží 2
Praha 1
24. dubna 2015 od 8:30