Geoinformatika - trendy využití prostorových informací k dosažení cílů společností

Již po deváté se letos v dubnu můžeme setkat na odborné konferenci Unicorn College Open. Věříme, že společně prožijeme den nabitý těmi nejlepšími informacemi o Geoinformatice.
Geografické informace jsou všude kolem nás, a navíc je neustále aktivně vytváříme. Stávají se tak nedílnou součástí rozhodování o jakýchkoli činnostech, majících vazbu na prostorovou polohu.
Proč a jak využívají geografická data společnosti z různých odvětví? Jak tím podporují svůj rozvoj? Jak tyto informace pomáhají v energetice, ve výrobě, v bankovnictví, v pojišťovnictví, či ve veřejném a osobním životě? Jakou souvislost má geoinformatika s pojmy jako je IoT či cloud? Kde všude se setkáváme s geografickými informačními systémy? Jaká prostorová data máme k dispozici?
V příjemném prostředí pražské konzervatoře se můžete těšit nejen z odpovědí na výše uvedené otázky, ale také na reálné zkušenosti, technologie dneška i budoucnosti a inspirativní pohledy na informační systémy s prostorovou dimenzí.
Do aktuálních témat vás uvedou tvůrci předních technologických řešení z oblasti GIS platforem i zástupci firem s dlouholetými praktickými zkušenostmi z oboru. 
Neváhejte a přijďte se dozvědět více.
Rádi se s vámi setkáme.

Program

Čas
Přednáška
Video
Ke stažení
08:30 – 09:30
Snídaně a registrace
09:30 – 09:45
Zahájení
Miroslav Kaňka (HSI)
img-3.PNG
09:45 – 10:20
Geoinformatika včera, dnes a zítra
Miroslav Kaňka (HSI)
youtube.png
img-3.PNG
10:20 – 10:55
Trendy v oblasti práce s prostorovými daty
Radek Kuttelwascher (ARCDATA PRAHA)
youtube.png
img-3.PNG
10:55 – 11:25
Přestávka
11:25 – 12:00
Augmented Reality in Geoinformatics
Tomáš Staněk (Bentley Systems)
youtube.png
img-3.PNG
12:00 – 12:40
Geoinformatika tisknutí peněz
Aleš Michl (Robot Asset Management)
youtube.png
img-3.PNG
12:40 – 13:00
Diskuze
13:00 – 14:00
Oběd
14:00 – 14:20
Jak Geoinformatika pomáhá v řízení energetiky
Zbyněk Businský (ČEZ Distribuce)
youtube.png
img-3.PNG
14:20 – 14:50
Unlocking the power of location in business
Carlien Stadhouders (Esri)
youtube.png
img-3.PNG
14:50 – 15:15
Přestávka
15:15 – 15:35
Využití geoinformací pro Asset a Property management ve skupině UNIPETROL
Václav Novák (UNIPETROL RPA)
youtube.png
img-3.PNG
15:35 – 15:55
Geoinformatika v energetice
Oldřich Adámek (Pražská energetika)
youtube.png
img-3.PNG
15:55 – 16:20
Diskuze a slosování

Řečníci

adamek.png
Oldřich Adámek, Pražská energetická
Oldřich Adámek je v PRE vedoucím skupiny GIS, která má na starosti administraci a rozvoj geografických informačních systémů. GISu se věnuje od r. 2000 téměř „od píky“, od původně samostatného technika přes projekty digitalizace dat až k dnešnímu vedení skupiny.
businsky.png
Zbyněk Businský, ČEZ Distribuce
Zbyněk Businský se již 25 let pohybuje v energetickém sektoru. Působil na mnoha pozicích v IT i v energetice jako například IT manažer Severočeská energetika, a.s.; jednatel a ředitel IT služeb ČEZ Data, s.r.o. a vedoucí odboru Řízení služeb. Vedl mnoho projektů implementace IT řešení mj.: Odečty el. energie po internetu, ServiceDesk; Geoportál ČEZ Distribuce, a.s. a Upgrade GIS. Také se podílel na integračních projektech a projektech reinženýrinku procesů. Nyní působí jako vedoucí odboru Správy dat o síti v úseku řízení distribučních aktiv, ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
kanka.png
Miroslav Kaňka, HSI
Miroslav Kaňka je spoluzakladatelem společnosti HSI, spol. s r.o., ve které působí 25 let, aktuálně je jejím ředitelem. Ve firmě, která působí v oblasti informačních systémů s významnou složkou geoinformací, prošel řadou pozic včetně GIS konzultanta na významných projektech zejména v energetice.
kuttelwascher.png
Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA
Radek Kuttelwascher is working as a Technical Sales manager for ARCDATA PRAHA, the Czech local distributor of Esri. Over the past 20 years at GIS business, he has held a variety of positions and served in many different roles. He serves as a technical evangelist, technology advocate, and product strategist, working directly with Esri's product marketing and development teams. He’s currently focused on making GIS more widely available and shareable via the Web.
novak.png
Václav Novák, UNIPETROL RPA
Václav Novák, pracuje ve společnosti UNIPETROL RPA,s.r.o. na pozici vedoucího Odboru podpůrných služeb a je odpovědný za Asset a Property management celé skupiny UNIPETROL a vybraných podpůrných služeb z oblasti Facility Managementu. Aktivně spolupracuje jako lektor s Facility magement institutem.
ales1.jpg
Aleš Michl, Robot Asset Management
Spolumajitel Robot Asset Management. Od 2006 do 2015 investiční stratég Raiffeisenbank. V investiční společnosti banky se spolupodílel na správě 12 miliard korun. Třikrát po sobě oceněný Hospodářskými novinami jako analytik/ekonom roku. Před bankovní kariérou pracoval v týmu místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna jako poradce pro ekonomiku. Nyní pracuje jako externí poradce ministra financí. Napsal knihu MICHLiq – průvodce ekonomií a investicemi. Je členem správní rady Y Soft Ventures investující do nadějných českých startupů.
Stadhouders.png
Carlien Stadhouders, Esri
Carlien Stadhouders is working as a European Business development manager for Esri's commercial sector. With 15 years' experience of making sense of our world by applying geographic context and working at Geographical software companies, Carlien has been privileged to play a part in helping commercial customers drive innovation and solve business problems, using location technology and content. Today, Carlien is focusing her experience and energy at Esri to help a variety of organizations in commercial markets to better apply usage of location analytics.
stanek.jpg
Tomáš Staněk, Bentley Systems
Tomáš Staněk se u společnosti Bentley Systems již více jak 20let zabývá rozvojem využití produktů a řešení pro podporu inženýrských procesů při realizaci rozsáhlých infrastrukturních projektů v oblasti technických sítí, dopravních staveb, technologických celků a větších projektů státní a místní správy. V poslední době se zaměřuje na rozvoj využití 3D dat a uplatnění principů BIM v rámci těchto projektů.

Místo a čas konání

Pražská konzervatoř
Koncertní sál
Dvořákovo nábřeží 2
Praha 1
21. dubna 2017 od 8:30