Industry 4.0

4. průmyslová revoluce je v plném proudu. Tento pojem se stal fenoménem současnosti s mnoha příznivci i kritiky. Jedno je ale jisté, moderní technologie čím dál více pronikají do dříve konzervativních vod průmyslové výroby a proto je naprosto logické, že toto téma musí dostat prostor i na půdě konference Unicorn College Open.
Autonomní a kolaborativní roboti, IoT, Edge technologie, pokročilá automatizace, digitální dvojče, rozšířená a virtuální realita a v neposlední řadě umělá inteligence. Mnohé tyto technologie jsou již nyní ve výrobě běžně používány, ale smyslem Průmyslu 4.0 potažmo chytré výroby je jejich vzájemná integrace a maximální využití dat které generují.
Tento přístup zcela změní způsob řízení nejen výroby či výrobního podniku, ale celých dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Program

Čas
Program
Videa
08:30 – 09:30
Snídaně a registrace
09:30 – 09:45
Zahájení
Miroslav Hlaváč (Unicorn)
09:45 – 10:10
Výrobní buňka 4.0
Radomír Zbožínek (Intemac Solutions)
10:10 – 10:40
Průmysl 4.0 v kontextu České republiky
Tomáš Kubala (Industry Cluster 4.0)
10:40 – 11:05
Přestávka
11:05 – 11:40
Rozšířená realita v průmyslu
Ondřej Švihálek, Miroslav Hlaváč (Unicorn)
11:40 – 12:10
Průmysl 4.0 v automatizaci
Zdeněk Švihálek (B+R automatizace)
12:10 – 12:35
Makroekonomické dopady čtvrté průmyslové revoluce
Vladimír Pikora (Next Finance)
12:35 – 12:55
Diskuze
12:55 – 13:55
Oběd
13:55 – 14:20
Geoinformatika v procesu "chytré" údržby
Radek Kuttelwascher (ARCDATA PRAHA)
14:20 – 14:45
Životní cyklus budovy
Josef Dušek (Unicorn)
14:45 – 15:10
Přestávka
15:10 – 15:35
Aruba Asset Tracking
Daniel Fertsak (Hewlett Packard Enterprise)
15:35 – 16:00
Temná zákoutí chytrých domácností
Petr Chytil (Avast)
16:00 – 16:25
Diskuze a slosování

Řečníci

dusek-1.png
Josef Dušek, Unicorn
osef Dušek je odborníkem v oblasti produktového managementu GIS, zejména potom v problematice Building Information Modellingu/Managementu (BIM). Jako Produktový manažer je primárně zodpovědný za plánování, průběh a úspěšné dokončení projektů realizovaných na platformách již existujících produktových řešení v oblasti BIM  a zajištění očekávané přidané hodnoty pro konečného zákazníka, pro kterého se daný produkt customizuje.
chytil.jpg
Petr Chytil, Avast
Po absolvování oboru systémové programováni na FEL ČVUT a čtyřech letech v Sun Microsystems, kde se věnoval převážně quality assurance, začal roku 2010 pracovat v Avastu. Zde po čase dostal na starosti celé quality assurance oddělení Avastu a měl to štěstí vést týmy zajišťující kvalitu produktů, které dnes používá více než 400 milionů uživatelů po celém světě. V létě roku 2017 nechal kvalitu kvalitou a převzal tým, který se věnuje aplikaci strojového učení a výzkumu bezpečnosti převážně domácích počítačových sítí a do nich připojovaných zařízení. 
fertsak.jpg
Daniel Fertsak, Hewlett Packard Enterprise
Vystudoval jsem Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Zabývá se networkingem a vším co souvísí se sítěmi už více něž 15 let. Aktuálně pracuje jako networking systémový inženýr v HPE/Aruba. V poslední době se intenzivně věnuje bezdrátovým technologiím a vším co s tím souvisí.
kubala.jpg
Tomáš Kubala, Industry Cluster 4.0
Celý život se pohybuje v oblasti strojírenství (od poradenství až po výrobu ařízení), především v automobilovém průmyslu. V roce 1994 úspěšně ukončil studium na VUT v Brně (FSI, specializace řízení jakosti). Poté 2 roky studijně a pracovně pobýval v Japonsku, kam se opakovaně profesně vracel. Část profesní kariéry strávil v nadnárodní firmě a posléze i soukromé české společnosti. Své nabyté zkušenosti dlouhodobě předává v oblasti poradenství, zvláště v oblasti řízení jakosti, zvyšování efektivity, konkurenceschopnosti a implementace inovací.
kuttelwascher.jpg
Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA
Radek Kuttelwascher pracuje jako technický konzultant v oddělení předprodejní podpory společnosti ARCDATA PRAHA, lokálního distributora společnosti Esri. Během více než dvaceti let práce v oblasti GIS působil na nejrůznějších pozicích jako programátor, konzultant technické podpory nebo produktový specialista. Nyní působí především jako konzultant GIS a softwarový architekt předávající technické znalosti marketingovým a obchodním týmům. V poslední době se zaměřuje především na problematiku využití GIS v prostředí webové infrastruktury.
pikora.jpg
Vladimír Pikora, Next Finance
Vystudoval VŠE v Praze, kterou zakončil doktorátem. Agenturou B.I.G. byl v roce 2001 oceněn za přesnost prognóz. Veřejnosti je znám díky své publikační činnosti. Časopisem Týden byl označen za médii nejcitovanějšího českého analytika v roce 2005. V letech 2000 až 2006 působil ve Volksbank na pozici hlavního ekonoma. Od roku 2006 působí jako hlavní ekonom poradenské společnosti Next Finance, s.r.o., ve které je jednatelem a společníkem. Od roku 2015 je členem dozorčí rady České exportní banky. Studuje vývoj čtvrté průmyslové revoluce.
svihalek.jpg
Ondřej Švihálek, Unicorn Systems
V roce 1996 začal pracovat pro mobilního operátora Eurotel jako produktový manažer datových služeb a internetu. V oboru telekomunikací následně prošel několik klíčových pozic v oblastech návrhu, realizace a obchodu služeb. V roce 2001 založil iCom Vision, firmu, která se zaměřovala na dodávku inovativních internetových služeb a mobilních aplikací pro vedoucí české a zahraniční společnosti. V roce 2014 společnost odkoupil Unicorn Systems a začlenil ji mezi své strategické inovační divize. Ondřej zastává post konzultanta pro multikanálové, mobilní služby a technologie.
svihalek.jpg
Zdeněk Švihálek, B+R automatizace
Zdeněk Švihálek vystudoval automatizaci na elektrotechnické fakultě VUT v Brně. V oboru automatizace působ í přes 26 let. Podílel se na automatizačních projektech ve Venzuele, Japonsku, Švýcarsku a Itálii. Nyní vede oddělení vývoje automatizačn ích aplikací českého zastoupení B&R v Brně.
zbozinek.jpg
Radomír Zbožínek, INTEMAC
Dlouhodobě se věnuje oblasti výzkumu a vývoje v oboru obráběcích strojů. Nejdříve pracoval jako vývojový konstruktér a ředitel divize ve společnosti AV ENGINEERING, posléze působil ve skupině ALTA na pozici R&D manažera. V tomto období měl na starosti celkovou koncepci a rozvoj výzkumně vývojové základny skupiny. V roce 2012 stál u zrodu projektu Kompetenčního centra INTEMAC pro strojírenství a výrobní techniku. Centrum představuje nový model spolupráce mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky, jehož podstatou je nastavit funkční vazby mezi těmito skupinami.

Místo a čas konání

Pražská konzervatoř
Koncertní sál
Dvořákovo nábřeží 2
Praha 1
27. dubna 2018 od 8:30 hod.