ÚVOD / Harmonogram akedemického roku 2016 / 2017

Důležité termíny

17. června 2017

Zábavné programování

22. června 2017

Přijímací řízení

17. srpna 2017

Den otevřených dveří

24. srpna 2017

Přijímací řízení

Kompletní seznam termínů

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Směrnice o organizaci akademického roku 2016/2017

Na základě článku 2, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Unicorn College stanovuje rektor začátek výuky, rozsah zkouškového období a další časové údaje týkající se organizace studia na Unicorn College v akademickém roce 2016/2017. Případné další upřesnění časového rozložení akademického roku bude upraveno směrnicí a zveřejněno v informačním systému školy.
11.09.2016
Konec akademického roku 2015/2016
12.09.2016
Začátek akademického roku 2016/2017
12.09.2016 - 25.09.2016
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
12.09.2016 - 16.09.2016
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
12.09.2016 - 16.09.2016
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
13.09.2016
5. termín přijímacího řízení
15.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku
19.09.2016 - 23.09.2016
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
21.09.2016
6. termín přijímacího řízení
22.09.2016
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
23.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku (anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+)
26.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku
27.09.2016
Postupové testy z anglického jazyka
29.09.2016
7. termín přijímacího řízení
30.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku
03.10.2016 - 16.10.2016
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
03.10.2016 - 23.12.2016
Výuka v zimním semestru
16.10.2016
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
31.10.2016
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2017 a později)
06.11.2016
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v únoru 2017)
07.11.2016
Imatrikulace studentů 1. ročníku
26.12.2016 - 01.01.2017
Vánoční prázdniny
06.01.2017
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v únoru 2017)
16.01.2017 - 26.02.2017
Zkouškové období v zimním semestru
27.01.2017
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v únoru 2017)
29.01.2017
Poslední termín pro odhlášení ze SZZ konané v únoru 2017
05.02.2017
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
05.02.2017
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia
06.02.2017 - 10.02.2017
Zimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
10.02.2017
Zápis studentů z partnerských univerzit (Erasmus+)
26.02.2017
Uzavření průběžného hodnocení předmětů zimního semestru
26.02.2017
Konec zimního semestru 2016/2017
20.02.2017
Zahájení výuky letního semestru 2016/2017
06.02.2017 - 05.03.2017
Korekce zápisu předmětů letního semestru
20.02.2017 - 30.04.2017
Výuka v letním semestru (předměty 3. ročníku)
20.02.2017 - 14.05.2017
Výuka v letním semestru (předměty 1. a 2. ročníku)
28.02.2017
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby únor 2018 a později)
28.02.2017
Poslední termín podání přihlášky na program Erasmus+
05.03.2017
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
05.03.2017
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v červnu 2017)
10.03.2017
Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+
02.05.2017 - 28.05.2017
Zkouškové období v letním semestru (3. ročník)
05.05.2017
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v červnu 2017)
22.05.2017 - 25.06.2017
Zkouškové období v letním semestru (1. a 2. ročníky)
28.05.2017
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v červnu 2017)
28.05.2017
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2017
05.06.2017 - 16.06.2017
Letní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
13.06.2017
1. termín přijímacího řízení
23.06.2017
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v září 2017)
26.06.2017 - 13.08.2017
Letní prázdniny
22.06.2017
2. termín přijímacího řízení
30.06.2017
Promoce
30.06.2017
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2018 a později)
30.06.2017
Ukončení podání žádosti o přerušení studia bez poplatku
30.06.2017
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2017
Termín splatnosti školného na akademický rok 2017/2018
28.07.2017
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2017)
14.08.2017 - 03.09.2017
Prodloužené zkouškové období
20.08.2017
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v září 2017)
20.08.2017
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2017
24.08.2017
3. termín přijímacího řízení
28.08.2017 - 08.09.2017
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
03.09.2017
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
03.09.2017
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
03.09.2017
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
03.09.2017
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
05.09.2017
4. termín přijímacího řízení
10.09.2017
Konec akademického roku 2016/2017
11.09.2017
Začátek akademického roku 2017/2018
11.09.2017 - 24.09.2017
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
11.09.2017 - 15.09.2017
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
11.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku
11.09.2017 - 15.09.2017
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
12.09.2017
5. termín přijímacího řízení
15.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku
18.09.2017 - 22.09.2017
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
21.09.2017
6. termín přijímacího řízení
22.09.2017
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
25.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku (anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+)
26.09.2017
Postupové testy z anglického jazyka
27.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku
02.10.2017 - 15.10.2017
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
02.10.2017 - 22.12.2017
Výuka v zimním semestru
15.10.2017
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
30.10.2017
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2018 a později)