ÚVOD / Harmonogram akedemického roku 2016 / 2017

Důležité termíny

24. srpna 2017

Přijímací řízení

5. září 2017

Přijímací řízení

7. září 2017

Den otevřených dveří

Kompletní seznam termínů

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Směrnice o organizaci akademického roku 2016/2017

Na základě článku 2, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Unicorn College stanovuje rektor začátek výuky, rozsah zkouškového období a další časové údaje týkající se organizace studia na Unicorn College v akademickém roce 2016/2017. Případné další upřesnění časového rozložení akademického roku bude upraveno směrnicí a zveřejněno v informačním systému školy.
11.09.2016
Konec akademického roku 2015/2016
12.09.2016
Začátek akademického roku 2016/2017
12.09.2016 - 25.09.2016
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
12.09.2016 - 16.09.2016
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
12.09.2016 - 16.09.2016
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
13.09.2016
5. termín přijímacího řízení
15.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku
19.09.2016 - 23.09.2016
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
21.09.2016
6. termín přijímacího řízení
22.09.2016
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
23.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku (anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+)
26.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku
27.09.2016
Postupové testy z anglického jazyka
29.09.2016
7. termín přijímacího řízení
30.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku
03.10.2016 - 16.10.2016
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
03.10.2016 - 23.12.2016
Výuka v zimním semestru
16.10.2016
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
31.10.2016
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2017 a později)
06.11.2016
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v únoru 2017)
07.11.2016
Imatrikulace studentů 1. ročníku
26.12.2016 - 01.01.2017
Vánoční prázdniny
06.01.2017
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v únoru 2017)
16.01.2017 - 26.02.2017
Zkouškové období v zimním semestru
27.01.2017
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v únoru 2017)
29.01.2017
Poslední termín pro odhlášení ze SZZ konané v únoru 2017
05.02.2017
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
05.02.2017
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia
06.02.2017 - 10.02.2017
Zimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
10.02.2017
Zápis studentů z partnerských univerzit (Erasmus+)
26.02.2017
Uzavření průběžného hodnocení předmětů zimního semestru
26.02.2017
Konec zimního semestru 2016/2017
20.02.2017
Zahájení výuky letního semestru 2016/2017
06.02.2017 - 05.03.2017
Korekce zápisu předmětů letního semestru
20.02.2017 - 30.04.2017
Výuka v letním semestru (předměty 3. ročníku)
20.02.2017 - 14.05.2017
Výuka v letním semestru (předměty 1. a 2. ročníku)
28.02.2017
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby únor 2018 a později)
28.02.2017
Poslední termín podání přihlášky na program Erasmus+
05.03.2017
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
05.03.2017
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v červnu 2017)
10.03.2017
Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+
02.05.2017 - 28.05.2017
Zkouškové období v letním semestru (3. ročník)
05.05.2017
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v červnu 2017)
22.05.2017 - 25.06.2017
Zkouškové období v letním semestru (1. a 2. ročníky)
28.05.2017
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v červnu 2017)
28.05.2017
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2017
05.06.2017 - 16.06.2017
Letní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
13.06.2017
1. termín přijímacího řízení
23.06.2017
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v září 2017)
26.06.2017 - 13.08.2017
Letní prázdniny
22.06.2017
2. termín přijímacího řízení
30.06.2017
Promoce
30.06.2017
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2018 a později)
30.06.2017
Ukončení podání žádosti o přerušení studia bez poplatku
30.06.2017
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2017
Termín splatnosti školného na akademický rok 2017/2018
28.07.2017
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2017)
14.08.2017 - 03.09.2017
Prodloužené zkouškové období
20.08.2017
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v září 2017)
20.08.2017
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2017
24.08.2017
3. termín přijímacího řízení
28.08.2017 - 08.09.2017
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
03.09.2017
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
03.09.2017
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
03.09.2017
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
03.09.2017
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
05.09.2017
4. termín přijímacího řízení
10.09.2017
Konec akademického roku 2016/2017
11.09.2017
Začátek akademického roku 2017/2018
11.09.2017 - 24.09.2017
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
11.09.2017 - 15.09.2017
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
11.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku
11.09.2017 - 15.09.2017
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
12.09.2017
5. termín přijímacího řízení
15.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku
18.09.2017 - 22.09.2017
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
21.09.2017
6. termín přijímacího řízení
22.09.2017
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
25.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku (anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+)
26.09.2017
Postupové testy z anglického jazyka
27.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku
02.10.2017 - 15.10.2017
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
02.10.2017 - 22.12.2017
Výuka v zimním semestru
15.10.2017
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
30.10.2017
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2018 a později)