ÚVOD / Harmonogram akedemického roku 2015 / 2016

Důležité termíny

16. března 2017

Den otevřených dveří

18. března 2017

WeCanCode-Arudino - 1. lekce

25. března 2017

Vývoj aplikací pro iOS - WeCanCode-Essentials

Kompletní seznam termínů

Harmonogram akademického roku 2015/2016

Směrnice o organizaci akademického roku 2015/2016

Na základě článku 2, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Unicorn College stanovuje rektor začátek výuky, rozsah zkouškového období a další časové údaje týkající se organizace studia na Unicorn College v akademickém roce 2015/2016. Případné další upřesnění časového rozložení akademického roku bude upraveno směrnicí a zveřejněno v informačním systému školy.
14.09.2015
Začátek akademického roku 2015/2016
14.09.2015
Začátek zimního semestru 2015/2016
14.09.2015 - 27.09.2015
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
14.09.2015 - 18.09.2015
Přípravný kurz středoškolské matematiky
15.09.2015
Přijímací řízení
17.09.2015
Zápis studentů do 1. ročníku
22.09.2015
Přijímací řízení
22.09.2015
Postupové testy z anglického jazyka (pouze pro nově nastupující studenty)
24.09.2015
Zápis studentů do 1. ročníku
25.09.2015
Stipendijní testy (pouze pro nově nastupující studenty)
28.09.2015
Zahájení výuky zimního semestru
28.09.2015 - 11.10.2015
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
28.09.2015 - 20.12.2015
Výuka v zimním semestru
04.10.2015
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
30.10.2015
Poslední termín pro nahlášení témat BP (obhajoby září 2016 a později)
08.11.2015
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v únoru 2016)
09.11.2015
Imatrikulace studentů 1. ročníku
21.12.2015 - 03.01.2016
Vánoční prázdniny
08.01.2016
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v únoru 2016)
11.01.2016 - 14.02.2016
Zkouškové období v zimním semestru
29.01.2016
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v únoru 2016)
31.01.2016
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v únoru 2016
07.02.2016
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
07.02.2016
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia
08.02.2016 - 12.02.2016
Zimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
12.02.2016
Zápis studentů z partnerských univerzit (Erasmus+)
14.02.2016
Uzavření průběžného hodnocení předmětů zimního semestru
14.02.2016
Konec zimního semestru 2015/2016
15.02.2016
Zahájení výuky letního semestru
15.02.2016 - 28.02.2016
Korekce zápisu předmětů letního semestru
15.02.2016 - 24.04.2016
Výuka v letním semestru (předměty 3. ročníku)
15.02.2016 - 08.05.2016
Výuka v letním semestru (předměty 1. a 2. ročníku)
26.02.2016
Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+
21.02.2016
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
28.02.2016
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby únor 2017 a později)
29.02.2016
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v červnu 2016)
13.03.2016
Poslední termín podání přihlášky na program Erasmus
25.04.2016 - 22.05.2016
Zkouškové období v letním semestru (3. ročník)
29.04.2016
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v červnu 2016)
16.05.2016 - 19.06.2016
Zkouškové období v letním semestru (1. a 2. ročníky)
22.05.2016
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v červnu 2016)
22.05.2016
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2016
30.05.2016 - 10.06.2016
Letní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
12.06.2016
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2016)
15.06.2016
1. termín přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017
19.06.2016
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
20.06.2016 - 14.08.2016
Letní prázdniny
23.06.2016
2. termín přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017
27.06.2016
Promoce
30.06.2016
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2017 a později)
30.06.2016
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2016
Termín splatnosti školného na akademický rok 2016/2017
29.07.2016
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2016)
15.08.2016 - 04.09.2015
Prodloužené zkouškové období
21.08.2016
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v září 2016)
21.08.2016
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2016
25.08.2016
3. termín přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017
29.08.2016 - 09.09.2016
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
04.09.2016
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
04.09.2016
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
04.09.2016
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
06.09.2016
4. termín přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017
11.09.2016
Konec akademického roku 2015/2016
12.09.2016
Začátek akademického roku 2016/2017
12.09.2016 - 25.09.2016
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
12.09.2016 - 16.09.2016
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
12.09.2016 - 16.09.2016
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
13.09.2016
5. termín přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017
15.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku
19.09.2016 - 23.09.2016
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
21.09.2016
6. termín přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017
22.09.2016
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
23.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku (anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+)
27.09.2016
Postupové testy z anglického jazyka (pouze pro nově nastupující studenty)
28.09.2016
Zápis studentů do 1. ročníku
03.10.2016 - 08.01.2017
Výuka v zimním semestru
03.10.2016 - 16.10.2016
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
09.10.2016
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
30.10.2016
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2017 a později)