ÚVOD / Harmonogram akedemického roku 2017 / 2018

Důležité termíny

1. prosince 2018

Zautomatizuj si svou domácnost

13. prosince 2018

Den otevřených dveří

15. prosince 2018

Postav si své digitální piano

14. února 2019

Den otevřených dveříKompletní seznam termínů

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Směrnice o organizaci akademického roku 2018/2019

Na základě článku 2, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Unicorn College stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na Unicorn College v akademickém roce 2018/2019. Případné další upřesnění časového rozložení akademického roku 2018/2019 bude upraveno směrnicí rektora Unicorn College a zveřejněno v informačním systému školy.
25.06.2018 - 12.08.2018
Letní prázdniny
29.06.2018
Promoce
30.06.2018
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2019 a později)
30.06.2018
Ukončení podání žádosti o přerušení studia bez poplatku
30.06.2018
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2018
Termín splatnosti školného na akademický rok 2018/2019
27.07.2018
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2018)
13.08.2018 - 02.09.2018
Prodloužené zkouškové období
19.08.2018
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2018)
19.08.2018
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2018
23.08.2018
3. termín přijímacího řízení
27.08.2018 - 07.09.2018
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
02.09.2018
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
02.09.2018
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
02.09.2018
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
02.09.2018
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
02.09.2018
Deadline pro odeslání žádostí o podmíněný zápis do dalšího ročníku
04.09.2018
4. termín přijímacího řízení
09.09.2018
Konec akademického roku 2017/2018
10.09.2018
Začátek akademického roku 2018/2019
10.09.2018 - 14.09.2018
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
10.09.2018 - 14.09.2018
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
11.09.2018
5. termín přijímacího řízení
17.09.2018 - 26.09.2018
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
17.09.2018
Zápis studentů do 1. ročníku - 1. termín
17.09.2018 - 21.09.2018
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
19.09.2018
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
20.09.2018
6. termín přijímacího řízení
24.09.2018
Zápis studentů do 1. ročníku (český a anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+) - 2. termín
25.09.2018
Postupové testy z anglického jazyka
26.09.2018
Zápis studentů do 1. ročníku - 3. termín
01.10.2018 - 14.10.2018
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
01.10.2018 - 21.12.2018
Výuka v zimním semestru - prezenční studium
01.10.2018 - 13.01.2019
Výuka v zimním semestru - kombinované studium
07.10.2018
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
31.10.2018
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2019 a později)
31.10.2018
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na ZS 2018/2019
04.11.2018
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v únoru 2019)
05.11.2018
Imatrikulace studentů 1. ročníku
24.12.2018 - 01.01.2019
Vánoční prázdniny
04.01.2019
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v únoru 2019)
14.01.2019 - 17.02.2019
Zkouškové období v zimním semestru
27.01.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v únoru 2019)
27.01.2019
Poslední termín pro odhlášení ze SZZ konané v únoru 2019
03.02.2019
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
03.02.2019
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia
04.02.2019 - 08.02.2019
Zimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
10.02.2019
Uzavření průběžného hodnocení předmětů zimního semestru
15.02.2019
Zápis studentů z partnerských univerzit (Erasmus+)
17.02.2019
Konec zimního semestru 2018/2019
18.02.2019
Zahájení výuky letního semestru 2018/2019
04.02.2019 - 03.03.2019
Korekce zápisu předmětů letního semestru
18.02.2019 - 28.04.2019
Výuka v letním semestru (předměty 3. ročníku)
18.02.2019 - 12.05.2019
Výuka v letním semestru (předměty 1. a 2. ročníku)
24.02.2019
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
28.02.2019
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby únor 2020 a později)
28.02.2019
Poslední termín podání přihlášky na program Erasmus+
03.03.2019
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2019)
08.03.2019
Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+
11.03.2019
Seminář k správnému sestavení zadání bakalářské práce
31.03.2019
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na LS 2018/2019
29.04.2019 - 26.05.2019
Zkouškové období v letním semestru (3. ročník)
03.05.2019
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v červnu 2019)
20.05.2019 - 23.06.2019
Zkouškové období v letním semestru (1. a 2. ročníky)
26.05.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2019)
26.05.2019
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2019
03.06.2019 - 14.06.2019
Letní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
11.06.2019
1. termín přijímacího řízení
23.06.2019
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2019)
24.06.2019 - 11.08.2019
Letní prázdniny
20.06.2019
2. termín přijímacího řízení
28.06.2019
Promoce
30.06.2019
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2020 a později)
30.06.2019
Ukončení podání žádosti o přerušení studia bez poplatku
30.06.2019
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2019
Termín splatnosti školného na akademický rok 2019/2020
26.07.2019
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2019)
12.08.2019 - 01.09.2019
Prodloužené zkouškové období
18.08.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2019)
18.08.2019
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2019
22.08.2019
3. termín přijímacího řízení
01.09.2019
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
01.09.2019
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
01.09.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
01.09.2019
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
01.09.2019
Deadline pro odeslání žádostí o podmíněný zápis do dalšího ročníku
02.09.2019 - 13.09.2019
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
03.09.2019
4. termín přijímacího řízení
09.09.2019 - 13.09.2019
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
09.09.2019 - 13.09.2019
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
10.09.2019
5. termín přijímacího řízení
15.09.2019
Konec akademického roku 2018/2019
16.09.2019
Začátek akademického roku 2019/2020
16.09.2019 - 25.09.2019
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
16.09.2019
Zápis studentů do 1. ročníku - 1. termín
16.09.2019 - 20.09.2019
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
18.09.2019
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
19.09.2019
6. termín přijímacího řízení
23.09.2019
Zápis studentů do 1. ročníku (český a anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+) - 2. termín
24.09.2019
Postupové testy z anglického jazyka
25.09.2019
Zápis studentů do 1. ročníku - 3. termín
30.09.2019 - 13.10.2019
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
30.09.2019 - 20.12.2019
Výuka v zimním semestru - prezenční studium
30.09.2019 - 12.01.2020
Výuka v zimním semestru - kombinované studium
13.10.2019
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
31.10.2019
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2020 a později)
31.10.2019
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na ZS 2019/2020