ÚVOD / Harmonogram akademického roku 2019/2020

Důležité termíny

18. ledna 2020

WCC - Postav si super vozítko

13. února 2020

Den otevřených dveří

15. února 2020

WCC - Zautomatizuj si svou domácnost

12. března 2020

Den otevřených dveříKompletní seznam termínů

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Směrnice o organizaci akademického roku 2019/2020

Na základě článku 2, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Unicorn College stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na Unicorn College v akademickém roce 2019/2020. Případné další upřesnění časového rozložení akademického roku 2018/2019 bude upraveno směrnicí rektora Unicorn College a zveřejněno v informačním systému školy.
11.06.2019
1. termín přijímacího řízení
20.06.2019
2. termín přijímacího řízení
23.06.2019
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2019)
24.06.2019 - 11.08.2019
Letní prázdniny
28.06.2019
Promoce
30.06.2019
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2020 a později)
30.06.2019
Ukončení podání žádosti o přerušení studia bez poplatku
30.06.2019
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2019
Termín splatnosti školného na akademický rok 2019/2020
26.07.2019
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2019)
12.08.2019 - 01.09.2019
Prodloužené zkouškové období
18.08.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2019)
18.08.2019
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2019
22.08.2019
3. termín přijímacího řízení
01.09.2019
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
01.09.2019
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
01.09.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
01.09.2019
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
01.09.2019
Deadline pro odeslání žádostí o podmíněný zápis do dalšího ročníku
02.09.2019 - 13.09.2019
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
03.09.2019
4. termín přijímacího řízení
09.09.2019 - 13.09.2019
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
09.09.2019 - 13.09.2019
Přípravný kurz Programování v JavaScript
10.09.2019
5. termín přijímacího řízení
15.09.2019
Konec akademického roku 2018/2019
16.09.2019
Začátek akademického roku 2019/2020
16.09.2019 - 25.09.2019
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
16.09.2019
Zápis studentů do 1. ročníku - 1. termín
16.09.2019 - 20.09.2019
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
18.09.2019
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
19.09.2019
6. termín přijímacího řízení
23.09.2019
Zápis studentů do 1. ročníku (český a anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+) - 2. termín
24.09.2019
Postupové testy z anglického jazyka
25.09.2019
Zápis studentů do 1. ročníku - 3. termín
30.09.2019 - 13.10.2019
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
30.09.2019 - 20.12.2019
Výuka v zimním semestru - prezenční studium
30.09.2019 - 12.01.2020
Výuka v zimním semestru - kombinované studium
06.10.2019
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
31.10.2019
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2020 a později)
31.10.2019
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na ZS 2019/2020
03.11.2019
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v únoru 2020)
23.12.2019 - 01.01.2020
Vánoční prázdniny
03.01.2020
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v únoru 2020)
13.01.2020 - 16.02.2020
Zkouškové období v zimním semestru
26.01.2020
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v únoru 2020)
26.01.2020
Poslední termín pro odhlášení ze SZZ konané v únoru 2020
02.02.2020
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
02.02.2020
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia
03.02.2020 - 07.02.2020
Zimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
09.02.2020
Uzavření průběžného hodnocení předmětů zimního semestru
14.02.2020
Zápis studentů z partnerských univerzit (Erasmus+)
16.02.2020
Konec zimního semestru 2019/2020
17.02.2020
Zahájení výuky letního semestru 2019/2020
03.02.2020 - 01.03.2020
Korekce zápisu předmětů letního semestru
17.02.2020 - 26.04.2020
Výuka v letním semestru (předměty 3. ročníku)
17.02.2020 - 10.05.2020
Výuka v letním semestru (předměty 1. a 2. ročníku)
23.02.2020
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
29.02.2020
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby únor 2021 a později)
29.02.2020
Poslední termín podání přihlášky na program Erasmus+
01.03.2020
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2020)
06.03.2020
Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+
29.03.2020
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na LS 2019/2020
27.04.2020 - 24.05.2020
Zkouškové období v letním semestru (3. ročník)
01.05.2020
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v červnu 2020)
18.05.2020 - 21.06.2020
Zkouškové období v letním semestru (1. a 2. ročníky)
24.05.2020
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2020)
24.05.2020
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2020
01.06.2020 - 12.06.2020
Letní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
09.06.2020
1. termín přijímacího řízení
18.06.2020
2. termín přijímacího řízení
21.06.2020
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2020)
22.06.2020 - 09.08.2020
Letní prázdniny
26.06.2020
Promoce
30.06.2020
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2021 a později)
30.06.2020
Ukončení podání žádosti o přerušení studia bez poplatku
30.06.2020
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2020
Termín splatnosti školného na akademický rok 2020/2021
24.07.2020
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2020)
10.08.2020 - 30.08.2020
Prodloužené zkouškové období
16.08.2020
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2020)
16.08.2020
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2020
20.08.2020
3. termín přijímacího řízení
30.08.2020
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
30.08.2020
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
30.08.2020
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
30.08.2020
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
30.08.2020
Deadline pro odeslání žádostí o podmíněný zápis do dalšího ročníku
31.08.2020 - 11.09.2020
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
01.09.2020
4. termín přijímacího řízení
07.09.2020 - 11.09.2020
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
07.09.2020 - 11.09.2020
Přípravný kurz Programování v JavaScript
08.09.2020
5. termín přijímacího řízení
13.09.2020
Konec akademického roku 2019/2020
14.09.2020
Začátek akademického roku 2020/2021
14.09.2020 - 23.09.2020
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
14.09.2020
Zápis studentů do 1. ročníku - 1. termín
14.09.2020 - 18.09.2020
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
16.09.2020
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
17.09.2020
6. termín přijímacího řízení
21.09.2020
Zápis studentů do 1. ročníku (český a anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+) - 2. termín
22.09.2020
Postupové testy z anglického jazyka
23.09.2020
Zápis studentů do 1. ročníku - 3. termín
28.09.2020 - 04.10.2020
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
28.09.2020 - 18.12.2020
Výuka v zimním semestru - prezenční studium
28.09.2020 - 10.01.2021
Výuka v zimním semestru - kombinované studium
11.10.2020
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
31.10.2020
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2021 a později)
31.10.2020
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na ZS 2020/2021