ÚVOD / Harmonogram akedemického roku 2017 / 2018

Důležité termíny

16. srpna 2018

Den otevřených dveří

23. sprna 2018

Přijímací řízení

4. září 2018

Přijímací řízení

Kompletní seznam termínů

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Směrnice o organizaci akademického roku 2017/2018

Na základě článku 2, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Unicorn College stanovuje rektor začátek výuky, rozsah zkouškového období a další časové údaje týkající se organizace studia na Unicorn College v akademickém roce 2016/2017. Případné další upřesnění časového rozložení akademického roku bude upraveno směrnicí a zveřejněno v informačním systému školy.
11.09.2017
Začátek akademického roku 2017/2018
11.09.2017 - 24.09.2017
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
11.09.2017 - 15.09.2017
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
11.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku
11.09.2017 - 15.09.2017
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
12.09.2017
5. termín přijímacího řízení
18.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku
18.09.2017 - 22.09.2017
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
21.09.2017
6. termín přijímacího řízení
22.09.2017
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
25.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku (anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+)
26.09.2017
Postupové testy z anglického jazyka
27.09.2017
Zápis studentů do 1. ročníku
02.10.2017 - 15.10.2017
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
02.10.2017 - 22.12.2017
Výuka v zimním semestru - prezenční studium
02.10.2017 - 14.01.2018
Výuka v zimním semestru - kombinované studium
17.10.2017
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
30.10.2017
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2018 a později)
30.10.2017
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na ZS 2017/2018
05.11.2017
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v únoru 2018)
06.11.2017
Imatrikulace studentů 1. ročníku
25.12.2017 - 01.01.2018
Vánoční prázdniny
05.01.2018
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v únoru 2018)
15.01.2018 - 18.02.2018
Zkouškové období v zimním semestru
25.01.2018
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v únoru 2018)
28.01.2018
Poslední termín pro odhlášení ze SZZ konané v únoru 2018
04.02.2018
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
04.02.2018
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia
05.02.2018 - 09.02.2018
Zimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
09.02.2018
Zápis studentů z partnerských univerzit (Erasmus+)
18.02.2018
Uzavření průběžného hodnocení předmětů zimního semestru
18.02.2018
Konec zimního semestru 2017/2018
19.02.2018
Zahájení výuky letního semestru 2017/2018
05.02.2018 - 04.03.2018
Korekce zápisu předmětů letního semestru
19.02.2018 - 29.04.2018
Výuka v letním semestru (předměty 3. ročníku)
19.02.2018 - 13.05.2018
Výuka v letním semestru (předměty 1. a 2. ročníku)
28.02.2018
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby únor 2019 a později)
28.02.2018
Poslední termín podání přihlášky na program Erasmus+
04.03.2018
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
04.03.2018
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v červnu 2018)
09.03.2018
Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+
12.03.2018
Seminář k správnému sestavení zadání bakalářské práce
30.03.2018
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na LS 2017/2018
30.04.2018 - 27.05.2018
Zkouškové období v letním semestru (3. ročník)
04.05.2018
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v červnu 2018)
21.05.2018 - 24.06.2018
Zkouškové období v letním semestru (1. a 2. ročníky)
27.05.2018
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v červnu 2018)
27.05.2018
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2018
04.06.2018 - 15.06.2018
Letní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
12.06.2018
1. termín přijímacího řízení
22.06.2018
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2018)
25.06.2018 - 12.08.2018
Letní prázdniny
21.06.2018
2. termín přijímacího řízení
29.06.2018
Promoce
29.06.2018
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2019 a později)
29.06.2018
Ukončení podání žádosti o přerušení studia bez poplatku
29.06.2018
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2018
Termín splatnosti školného na akademický rok 2018/2019
27.07.2018
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2018)
13.08.2018 - 02.09.2018
Prodloužené zkouškové období
19.08.2018
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konaných v září 2018)
19.08.2018
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2018
23.08.2018
3. termín přijímacího řízení
27.08.2018 - 07.09.2018
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
02.09.2018
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
02.09.2018
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
02.09.2018
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
02.09.2018
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
02.09.2018
Deadline pro odeslání žádostí o podmíněný zápis do dalšího ročníku
04.09.2018
4. termín přijímacího řízení
09.09.2018
Konec akademického roku 2017/2018
10.09.2018
Začátek akademického roku 2018/2019
10.09.2018 - 23.09.2017
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
10.09.2018 - 14.09.2018
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
10.09.2018 - 14.09.2018
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
11.09.2018
5. termín přijímacího řízení
17.09.2018
Zápis studentů do 1. ročníku
17.09.2018 - 21.09.2018
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
19.09.2018
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
20.09.2018
6. termín přijímacího řízení
24.09.2018
Zápis studentů do 1. ročníku včetně partnerských univerzit (Erasmus+)
25.09.2018
Postupové testy z anglického jazyka
26.09.2018
Zápis studentů do 1. ročníku
01.10.2018 - 14.10.2018
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
01.10.2018 - 21.12.2018
Výuka v zimním semestru - prezenční studium
01.10.2018 - 13.01.2019
Výuka v zimním semestru - kombinované studium
14.10.2018
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
30.10.2018
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2019 a později)
30.10.2018
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na ZS 2018/2019