ÚVOD / Novinky / Interaktivní učebnice makroekonomie

 Interaktivní učebnice Makroekonomie 

Podle vědců by Ježíšek na obdarování všech dětí musel urazit vzdálenost přibližně 510 000  000 kilometrů a jeho náklad by při předpokládané váze1 kg/dárek musel vážit 1 232 300 tun. Když k tomu přidáme šibeniční časové rozmezí pouhých několika hodin, snadno dospějeme k tomu, že největším mikro i makroekonomem všech dob je právě Ježíšek. A kdo jiný by tak měl obdarovat pravé nadšence do ekonomie než on?
Přesně tak uvažujeme i my v Unicorn College, od Ježíška tedy dostanou všichni fandové ekonomie malý dárek -interaktivní učebnici Makroekonomie. Interaktivní učebnice nové generace, jejímiž autory jsou rektor Unicorn College Jan Čadil a ekonomický expert Tomáš Pavelka, je dokonce ke stažení zcela zdarma na iBookstore. Samotnou učebnici pak vytvořil absolvent Unicorn College Juraj Urbančík.
Jak říká Juraj Urbančík, který se staral právě o interaktivní podobu publikace: ‚‚ V nové učebnici jsem chtěl zúročit své zkušenosti z předchozích interaktivních projektů, ale také aplikovat nové designové prvky, aby zapadla do moderní doby. Naštěstí mi škola dala zcela volnou ruku a během pěti měsíců tak vznikla zcela nová, svého druhu ojedinělá, interaktivní učebnice Makroekonomie. Jako jednu z mnoha novinek jsme například uvedli i možnost čtenáře odeslat přímo z knihy dotaz autorovi učebnice.‘‘  Interaktivitu velmi chválí i Jan Čadil: ‚‚V realitě narážíme na to, že studenti se grafy a vzorce učí zpaměti a bojují s nimi. Ibook nabízí v tomto směru neocenitelnou pomůcku, protože dovoluje interaktivní práci s těmito nástroji, a tak jejich snadnější osvojení. Například si můžete sami zkusit, co ve výdajovém modelu 45 stupňů vyvolá zvýšení mezního sklonu ke spotřebě – graf se upraví podle vašeho vlastního nastavení. To je prvek, který klasická učebnice nedovoluje.‘‘
Učebnice Makroekonomie je pokračováním naší snahy přiblížit studentům danou látku interaktivní formou. Již v roce 2013 jsme na iBookstore uveřejnili učebnici Mikroekonomie, která je taktéž ke stažení zdarma.