ÚVOD / Novinky / Moderní technologie ve výuce na Unicorn College

Moderní technologie ve výuce na Unicorn College

Jste z vysoké školy nervózní? Seznamte se s moderními technologiemi, díky kterým mají naši studenti výrazně lepší výsledky!
Podcasty, Nearpod nebo interaktivní skripta. Možná už o nich něco víte, možná o nich slyšíte poprvé. Tak či tak se s nimi na Unicorn College brzy setkáte a věřte, že se stanou vašimi neocenitelnými průvodci nejen v začátcích studia. Zapojení moderních technologií do našeho učebního procesu totiž vedlo k výraznému zlepšení studijních výsledků. U některých předmětů stouplo množství úspěšných absolventů po zapojení Podcastů a Nearpodu téměř o 40 %! Zajímají vás technologie, které na Unicorn College používáme? A co vám přinesou během studia? Tak čtěte dál!
„Online”. Tohle kouzelné slovíčko dnes slyšíme prakticky všude a vysoké školy rozhodně nejsou výjimkou. Jako student se můžete odkudkoli dostat ke svým studijním materiálům, zapsat si předměty nebo zkontrolovat výsledky zkoušek. Je tohle ale všechno, co můžeme v digitální době od univerzity čekat? Možnosti, které máme, by se přeci daly využít nejen k jednoduššímu kontaktu se školou, ale měly by vést k vyšší efektivitě studia a tím i k reálnému zlepšení studijních výsledků!
Jsme víc online a méně ve škole. A jde to spojit dohromady!
Řada průzkumů dokazuje, že samotná možnost online přístupu ke studijním materiálům takové lepší studijní výsledky zákonitě neznamená. My na Unicorn College jsme se proto pustili do hlubší úvahy o tom, jak snazší dostupnost studijních materiálů ovlivňuje na jedné straně množství času, který studenti skutečně věnují činnostem spojeným se školou, a na straně druhé jejich studijní výsledky.
Nutnost přijít s atraktivnější podobou výukových materiálů souvisí s celkovým nárůstem času, který průměrný student v současnosti tráví online aktivitami (ať už jde o hraní, komunikaci na sociálních sítích nebo další činnosti). Oproti roku 2005 vzrostl u studentů technických oborů průměrný počet hodin strávených denně online ze dvou na pět a v návaznosti na to klesl čas věnovaný přímo aktivitám spojeným se studiem ze sedmi hodin na pouhé čtyři.
Běžný informační systém už nestačí, náš servis posouváme dál.
Veškeré informace týkající se studijních výsledků, projektů nebo mezinárodních stáží budete mít jako studenti Unicorn College k dispozici prostřednictvím Unicorn College Information System (UCIS). Ten umožňuje třeba online získávání studijních materiálů nebo komunikaci se spolužáky a vyučujícími. Nejedná se o žádný předpotopní systém. Třeba uživatelské role je možné v UCISu rychle a operativně měnit či rozšiřovat a v případě absence některého z lektorů tak jeho materiály může okamžitě spravovat někdo další. Studenti tak mají k dispozici konzistentní přísun neustále aktuálních informací.
Víme, že jako budoucí studenti technického či ekonomického oboru přicházíte na školu se zkušenostmi s řadou webových aplikací a s používáním mobilních zařízení. A jako takoví očekáváte od školy, že se tomuto trendu přizpůsobí a posune svůj „servis” dál, než jen k možnosti stažení pdfka a komunikaci prostřednictvím e-mailu. Máme totiž za to, že když bude forma takového předávání materiálů pro vás jako studenty dostatečně atraktivní a bude odpovídat vaší zkušenosti s online světem, může viditelným způsobem zvýšit efektivitu učebního procesu a tím i celkově vylepšit vaše studijní výsledky.
Interaktivní skripta, Podcasty nebo Nearpod. To není univerzita budoucnosti...
První z technologií, kterou jsme na Unicorn College v rámci zvýšení atraktivity online výukových metod pro studenty zavedli, jsou interaktivní skripta - tedy speciální typ e-booku umožňující využití dynamických prvků, jako jsou videa, kvízy, galerie, diskuse nebo různé widgety (které například okamžitě mění podobu grafů v závislosti na úpravách proměnných). Taková interaktivní skripta jsme se rozhodli začít vytvářet v roce 2012, prakticky okamžitě poté, co Apple spustil svůj program iBooks Author. Jako pilotní projekt jsme představili učebnici Mikroekonomie, která vznikla v rámci projektu vyučujících a tehdejších i bývalých studentů. V dubnu 2013 jsme ji dali k dispozici v iBooks  Store a od té doby dosáhla více než čtyř tisíc stažení ve třinácti zemích!
Podcasty, tedy zvukové či videozáznamy přednášek upravené pro mobilní zařízení nebo osobní přehrávače, se staly součástí výuky na prestižních univerzitách od Oxfordu po Harvard již před nějakou dobou. Unicorn College už od roku 2010 Podcasty systematicky využívá a distribuuje je studentům rozšířené o screenshoty z prezentací nebo o doplňující výklad vyučujícího. Podle zpětné vazby je výuka pomocí Podcastů oceňována hlavně u nové či nepříliš známé látky, kdy mohou studenti vidět krok za krokem, jak vyučující například píše konkrétní kód.
Třetím z moderních prvků, zaváděných do výuky na Unicorn College, je aplikace Nearpod. Ta zvyšuje zapojení studentů přímo během lekcí a vyučujícímu poskytuje de facto v reálném čase přehled o pokroku studentů prostřednictvím jejich okamžitého hodnocení zadávaných úkolů. Kdykoli tak jako student probírané látce nerozumíte nebo vám úkoly přijdou příliš složité, můžete na ně prostřednictvím aplikace upozornit. Pokud se takových reakcí sejde víc, vyučující na ně dokáže okamžitě reagovat, látku dovysvětlit nebo úkoly probrat ještě jednou.
Čísla ukazují, že podobné technologie reálně pomáhají studentům především v prvních ročnících během jejich úvodních předmětů. Jejich zavedením ale zdaleka nekončíme, v blízké budoucnosti připravujeme například předměty zaměřené na kritické zhodnocení současných informačních zdrojů nebo na základy akademického a technického psaní. Rozhodně tedy neplatí, že bychom naše studenty hodili do vody a „nechali plavat”...