ÚVOD / Novinky / Panelová diskuze - Bratislava

Marek Beránek vystoupil na panelové diskuzi Slovenské technické univerzity v Bratislavě

Ředitel Unicorn College Marek Beránek byl jedním ze dvou hostů panelové diskuze, která proběhla na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě pod záštitou Fakulty informatiky a informačních technologií. Vystoupil zde po boku Máríi Bielikové, která je děkankou právě této fakulty. Řeč byla nejen o situaci na pracovním trhu IT, ale například i o trendech a inovacích v oblasti IT vzdělávání.
Marek Beránek hned z počátku zaujal posluchače fakty podloženou tezí klíčového problému IT v minulých letech, a to podstatnou neshodou požadavku IT firem a korporací se znalostmi, kterými disponovali absolventi IT oborů státních škol. A právě tento překvapivý závěr vedl k založení Unicorn College, jež přizpůsobila své učební osnovy požadavkům pracovního trhu. Popsal například i využívání IT nástrojů na zvýšení interaktivity mezi studenty a pedagogy v průběhu výuky, a mnohá další témata. Celé video si můžete prohlédnou níže.