ÚVOD / Novinky / Spolupráce s Oxfordem úspěšně pokračuje

Spolupráce s Oxfordem úspěšně pokračuje. Unicorn College poslala do Anglie studenta i pedagogy.

Dlouhodobá spolupráce, jež Unicorn College navázala s druhou nejstarší univerzitou na světě, přináší další výrazný úspěch. Doktor Marek Beránek, ředitel Unicorn College a doc. Václav Vacek, prorektor pro vědu a zahraniční spolupráci se společně se studentem Josefem Sekavou v dubnu vydali do Anglie vést workshop k produktové databázi vnitřního detektoru ATLAS. Ten je klíčovou součástí Velkého hadronového urychlovače výzkumného centra CERN a právě skrze něj byla spolupráce obou univerzit navázána.
Unicorn College i Oxfordská univerzita zapojily v minulých letech své studenty i pedagogy do ojedinělého, mimořádně prestižního projektu Velkého hadronového urychlovače, který provozuje Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN). Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider) je bez jakékoliv nadsázky či přehánění jedním z technologických milníků v historii lidstva. Jde o největší urychlovač částic na světě – rozkládá se v podzemí mezi pohořím Jura ve Francii a Ženevským jezerem ve Švýcarsku a na délku měří těžko uvěřitelných 27 kilometrů. Sestává se z tisíců supravodivých magnetů, kompresorů, chladících zařízení a bezpočtu ovládacích stanic i měřících přístrojů. LHC proti sobě urychluje dva paprsky částic, jejichž srážka pak vytváří spršky nových částic. Ty pak tvoří naprosto ojedinělý materiál pro výzkum jaderných fyziků. Právě díky LHC může pak lidstvo poznávat dosud neznámé stránky vesmíru – příkladem za všechny budiž simulace velkého třesku.
Není proto si těžké si představit, jak unikátní a lákává byla nabídka, aby Unicorn College vyslala své nejlepší žáky na studijní vědecký pobyt, a to jak přímo do švýcarského výzkumného centra CERN, tak i na partnerské univerzity projektu. Do Oxfordu, kde sídlí jedna z nejprestižnějších univerzit na světě, se proto vydala trojčlenná výprava z Unicorn College. Zde se uskutečnil 12. dubna workshop, který úspěšně navázal na podobný seminář, jež se odehrál takřka před rokem na Unicorn College za účasti manažerů připravující rekonstrukci vnitřního detektoru ATLAS. Student Josef Sekava pak následně v Oxfordu zůstal na týdenní studijní pobyt a pracoval zde na své bakalářské práci, která se zabývá návrhem rozhraní (API) vytvářeného SW pro potřeby řízení rekonstrukce vnitřního detektoru (ITk Production Database).
Roy Wastie z Oxfordské univerzity ukazuje robota na testování pásek.
Vše připraveno, seminář může začít
Václav Vacek informuje o průběhu práce na řešeném projektu ITk Production Database
Seminář proběhl na Ústavu fyziky Oxfordské univerzity
St John's College, ve které byli ubytovaní Václav Vacek a Josef Sekava
Lady Margaret Hall, ve které byl ubytovaný Marek Beránek
Jídelna v Lady Margaret Hall