ÚVOD / Novinky / Novinky na nový akademický rok

Novinky na nový akademický rok

Prázdniny jsou v plném proudu a mohlo by se zdát, že i Unicorn College odpočívá. Opak je pravdou. Usilovně pracujeme na přípravě novinek, které zlepší podmínky pro studium.
Studijní plán
Na základě zkušeností a zpětné vazby od studentů i vyučujících jsme se rozhodli optimalizovat studijní plán. Cílem úpravy je efektivnější rozložení studijní zátěže, tak aby studenti moli lépe uplatnit své znalosti v praxi.
První novinkou je prohození předmětu mikroekonomie s předmětem právo 1. Druhá změna je výraznější a týká se celé skupiny IT předmětů.
Jsme přesvědčeni, že téma databázových systémů bude pro studenty ve 2. semestru lépe uchopitelné než problematika návrhu a optimalizace algoritmů a na to navazující grafové algoritmy. Nově bude tato oblast probírána na konci druhého ročníku, tj. ve 4. semestru.
Nové studijní plány oborů jsou k dispozici zde:
Hra s Ozoboty
Proniknout do tajů programování je náročný proces, který kromě prvotního nadšení vyžaduje také čas a trénink. Narozdíl od hry na hudební nástroj nebo sportu je psaní kódu specifické svou abstraktností. Na Unicorn College nám proto při výuce budou pomáhat malí roboti Ozobot, díky kterým studenti uvidí, zda-li jimi vytvořený algoritmus ovládá robota správně či nikoliv. Výuku dále zpestří základní programátorské úlohy v jazyce Ruby.
Ozobot, viz (www.ozobot.com) je malý robot, kterého je možné programovat prostřednictvím vizuálního grafického programovacího prostředí zvaného OzoBlockly (www.ozoblockly.com).
E-Testing
Při vyučovaní předmětů začneme používat novou verzi aplikace digitálních testů (E-Testing). Studenti si tak budou moci sami ověřovat, co se naučili. Nově také začneme písemné testy nahrazovat elektronickými. Celá aplikace bude studentům dostupná ze školního informačního systému. Na rozdíl od stávající aplikace na selftesty nabídne E-Testing studentům možnost sledování statistik úspěšnosti testů. V průběhu zimního semestru k této aplikaci vydáme mobilní aplikaci pro iOS zařízení, takže budou moci prověřit své znalosti z mobilu kdykoli a kdekoli.
Streamování přednášek
Na základě pilotního projektu, který se uskutečnil v minulém akademickém roce, budeme studentům kombinované formy streamovat přednášky klíčových předmětů. K dispozici bude jak živý stream, tak i záznam přednášky ke stažení.
Individuální termín testu v lokalitách mimo Prahu
Ve spolupráci s Executive Briefing Center (EBC), v rámci mateřské společnosti Unicorn nabídneme studentům kombinované formy možnost absolvovat individuální termín testu i v prostorách EBC v Plzni, Hradci Králové, Brně a Bratislavě.
Webináře
V průběhu nového akademického roku začneme postupně zavádět webináře a videoschůzky. K dispozici budou pro účely výuky vybraných volitelných předmětů, tak i doučování, konzultací či v případě studentům kombinované formy i možnost vykonání ústní zkoušky.