ÚVOD / Novinky / Konference Geoinformatics se vydařila

Konference Geoinformatics se vydařila

Hlavním tématem a pojítkem všech přednášek v pořadí již devátého Unicorn College Open, které proběhlo 21. dubna, byla oblast Geoinformatiky. Na současné dění, vize budoucnosti i možná úskalí jsme se podívali očima těch, kteří tvoří geoinformatické platformy nebo kterým geoinformatika výrazným způsobem pomáhá již teď.
Konferenci, která se odehrávala v Pražské konzervatoři na Dvořákově nábřeží, zhlédl zcela zaplněný sál, v němž se sešlo přes 300 posluchačů. V průběhu dne jednotliví přednášející postupně odpovídali na řadu otázek jako například: Proč a jak využívají geografická data společnosti z různých odvětví? Jak tím podporují svůj rozvoj? Jak tyto informace pomáhají v energetice, ve výrobě, v bankovnictví, v pojišťovnictví, či ve veřejném a osobním životě? Jakou souvislost má geoinformatika s pojmy jako je IoT či cloud? Kde všude se setkáváme s geografickými informačními systémy? Jaká prostorová data máme k dispozici?
Konferenci zahájil úvodním slovem Miroslav Kaňka, ředitel společnosti společnosti HSI, který po zahájení se rovnou ujal své keynote Geoinformatika včera, dnes a zítra. Se svými přednáškami zde dále vystoupili: Radek Kuttelwascher z ARCDATA PRAHA s Trendy v oblasti práce s prostorovými daty, Tomáš Staněk z Benley Systems s Augmented Reality in Geoinformatics, Václav Novák z UNIPETROL RPA s Využití geoinformací pro Asset a Property management ve skupině UNIPETROL, Oldřich Adámek z Pražské energetiky s Geoinformatika v energetice, Zbyněk Businský z ČEZ Distribuce s Jak Geoinformatika pomáhá v řízení energetiky, Carlien Stadhouders z Esri s Unlocking the power of location in business, Aleš Michl s Geoinformatika tisknutí peněz.
kanka.jpg
Miroslav Kaňka, HSI
kuttelwascher.jpg
Radek Kuttelwascher, ARCDATA Praha
stanek.jpg
Tomáš Staněk, Bentley Systems
novak.jpg
Václav Novák, UNIPETROL RPA
adamek.jpg
Oldřich Adámek, Pražská energetika
businsky.jpg
Zbyněk Businský, ČEZ Distribuce
stadhouders.jpg
Carlien Stadhouders, Esri
michl.jpg
Aleš Michl