ÚVOD / Novinky / Unicorn College úspěšně zrealizovala workshop na půdě Oxfordské univerzity

Unicorn College úspěšně zrealizovala workshop na půdě Oxfordské univerzity

Další úspěšná akce Unicorn College v oblasti vědeckovýzkumné činnosti tentokrát na University of Oxford.
Ve dnech 26. října až 27. října 2017 byl na University of Oxford uspořádán workshop věnovaný postupu prací na projektu Produktové database (PD) pro nový vnitřní detektor experimentu ATLAS, který bude realizován jako náhrada za současný vnitřní detektor provozovaný na velkém hadronovém urychlovači v CERNu. Unicorn College byla zastoupena Markem Beránkem, Vladimírem Kovářem, Lukášem Sýkorou a Václavem Vackem.
Projektu návrhu a vývoje produktové databáze se pracovníci a někteří studenti věnují na Unicorn College již od roku 2015. Na naší škole jsme na tuto tématiku zorganizovali již dva mezinárodní workshopy (červen 2015 a říjen 2016), kterých se pokaždé zúčastnila početná skupina zahraničních účastníků z komunity vnitřního detektoru ATLAS. Studenti pod vedením pedagogů obhájili již 3 bakalářské práce na dílčí témata související s projektem databáze a měli možnost i krátkodobých pobytů na renomovaných zahraničních pracovištích (např.: CERN, Oxford University, Cambridge University).
Nedávná akce na University of Oxford byla organizačně garantována prof. T. Weinbergem z katedry fyziky a účastnilo se jí 14 odborníků, převážně zástupců ze Stripové části vnitřního detektoru a dvou přizvaných zástupců z Pixelové komunity detektoru. Programová část workshopu byla plně pokryta zástupci Unicorn College. Dopolední program 26.října 2017 vyplnila vyznamná přednáška Marka Beránka podrobně mapující postup a stav prací na produktové databázi ve verzi 1.0 rozpracované pro stripovou část projektu. Vladimír Kovář velmi vhodným způsobem doplnil program přednáškou věnovanou obecným zkušenostem z návrhů a provozování velkých databázových systémů. Václav Vacek v diskuzi připomenul zástupcům Pixelové komunity detektoru možnost využití dosavadních tříletých zkušeností s vývojem stripové části PD pro začlenění jejich potřeb do komplexně pojaté produkční databáze celého vnitřního detektoru. Odpolední program 26. října 2017 byl realizován formou “hands on PD verze 1.0”, resp. byla dána možnost všem účastníkům vyzkoušet si konkrétní práci s databází (od registrace do systému přes jeho konfiguraci až po ukládání dat do PD). Do této tréninkové části programu se zapojil i student Lukáš Sýkora. Program druhého dne, tj. 27.října 2017, byl dopoledne zaměřen na diskuzi mezi účastníky workshopu mapující jejich zkušenosti z praktického používání PD v současné verzi, klasifikaci jejich připomínek a námětů k úpravám. Pro účastníky byla odpoledne před ukončením workshopu uspořádána exkurze do laboratoří na katedře fyziky, kde na robotizovaném pracovišti probíhá osazování stripových struktur (staves) tzv. “tapes” (plochými kabely o tloušťce stovek mikronů pro vyčítací elektroniku).
Skupina UC před departmentem fyziky v Oxfordu - vedle jedna z budov Colleges v Oxfordu
Pracovníci UC při instruktáži účastníků školení během “hands on PD verze 1.0”