ÚVOD / Novinky / Unicorn College uspořádala další konferenci na téma e-commerce

Unicorn College uspořádala velmi úspěšnou konferenci na téma tvorby uživatelského rozhraní aplikací

Již po desáté proběhla 3. listopadu 2017 konference Unicorn College Open, která se tentokrát věnovala oblasti tvorby uživatelského rozhraní, tzv. frontendům. Na návštěvníky čekala celá řada přednášek zabývajících se jak správnými technikami a postupy User Experience (UX), tvorbou responzivních webových aplikací, ale také třeba ukázkami rozšířené, virtuální či mixed reality.
Konferenci, jež se odehrávala v prostorách Pražské konzervatoře na Dvořákově nábřeží, zhlédl zcela zaplněný sál, v němž se sešlo přes 350 posluchačů. Ti měli možnost načerpat klíčové poznatky o oblasti tvorby uživatelského rozhraní aplikací. Přednášející se ve svých přednáškách postupně zabývali aspekty tvorby moderních frontendů a aplikací UX spolu s tvorbou moderního uživatelského rozhraní. V průběhu dne jsme se podívali, jak se původní význam "použitelnost" pro webové stránky a definice pojmu "frontend" neustále rozpíná až do neuvěřitelných digitálních služeb, které nově zprostředkovávají rozšířenou realitu, hologramy nebo virtuální realitu.
Konferenci zahájil úvodním slovem Ondřej Švihálek, konzultant společnosti Unicorn, který účastníky postupně provedl celou šíří frontendů.  Po něm vystoupil se svojí keynote Vladimír Kovář, předseda představenstva společnosti Unicorn, ve které představil knihovnu uu5 určenou pro tvorbu moderních uživatelských rozhraní webových aplikací.  V dopoledním bloku po něm následovaly velmi zajímavé přednášky Jiřího Machaly (KPMG) na téma Jak zlepšovat zkušenost, Alois Filip (Unicorn) hovořil o User experience v příkladech a Petr Klement (Microsoft) hovořil na téma Rozšířená a virtuální realita z pohledu Microsoftu: Hololens a Windows Mixed Reality. Odpolední část zahájil Pavel Kohout, který ve své přednášce Hledání jehly v kupce sena ukázal na velmi názorných příkladech dobře a špatně navrženou ergonomii ekonomických aplikací. Vladimír Kovář, ml. (Unicorn) na něj navázal se svojí přednáškou UX v procesu vývoje produktu a Vít Stinka (Unicorn) představil případovou studii Tvorba UI při implementaci enterprise CRM nad MS Dynamics. Konferenci ukončil blok případových studií, kde Ondřej Švihálek představil projekt Kavárna Štěstí - propojení skutečných a online světů, Martin Novotný (Patria Direct) představil mobilní aplikaci Patria Trader - pixely nabité informacemi, Martin Uher (ŠKODA AUTO) hovoři ve své přednášce ŠKODA AUTO - tablet v rukách od oleje o aplikaci PCI 3.0 a Ondřej Přidal (Quibix) zavedl účastníky konference ve své přednášce Rozšířená realita v každé kapse do světa rozšířené reality.
002 Unicorn College Open - listopad 2017.jpg
Ondřej Švihálek - konzultant, Unicorn
003 Unicorn College Open - listopad 2017.jpg
Vladimír Kovář - předseda představensta Unicorn
010 Unicorn College Open - listopad 2017.jpg
Alois Filip - konzultant, Unicorn
005 Unicorn College Open - listopad 2017.jpg
Jiří Machala - Associate Manager, Advisory, KPMG
009 Unicorn College Open - listopad 2017.jpg
Demo stánek s brýlemi virtuální reality
011 Unicorn College Open - listopad 2017.jpg
Pavel Kohout - zakladatel Robot Asset Management
012 Unicorn College Open - listopad 2017.jpg
Zleva - Ondřej Švihálek (Unicorn), Martin Uher (ŠKODA AUTO), Vladimír Kovář, ml. (Unicorn), Vít Stinka (Unicorn), Martin Novotný (Patria Direct), Ondřej Přidal (Qubix)