ÚVOD / Novinky / Unicorn College Open s názvem Industry 4.0 se velmi vydařil

Unicorn College Open s názvem Industry 4.0 se velmi vydařil

Již po jedenácté proběhla 27. dubna 2018 konference Unicorn College Open, která se věnovala oblasti průmyslu 4.0. Návštěvníci se mohli těšit na zajímavé přednášky odborníků, z jejich úst zaznívaly pojmy jako autonomní a kolaborativní roboti, Internet of Things, Edge technologie, pokročilá automatizace, digitální dvojče, rozšířená a virtuální realita, umělá inteligence a mnoho dalšího.

Konferenci, jež se tradičně odehrávala v prostorách Pražské konzervatoře na Dvořákově nábřeží, zhlédl zaplněný sál, v němž se sešlo přes 330 posluchačů. Ti měli možnost načerpat klíčové poznatky z rodící se čtvrté průmyslové revoluce. Přednášející se ve svých přednáškách postupně zabývali stavem a připraveností českých podniků na Průmysl 4.0, představili koncept výrobní buňky 4.0 či využití rozšířené reality v průmyslu. V průběhu dne jsme se rovněž podívali na propojení geoinformatiky s Průmysl 4.0, na makroekonomické dopady čtvrté průmyslové revoluce nebo na problematiku sledování zařízení a majetku. V neposlední řadě se účastníci v interaktivní přednášce seznámili s bezpečnostními riziky připojováním věcí k Internetu v domácnostech.

Úvodní slovo si vzal Miroslav Hlaváč (Unicorn), který následně představil tyto řečníky a jejich přednášky: Radomír Zbožínek (Intemac Solutions), který hovořil o Výrobní buňce 4.0 a Tomáš Kubala (Industry Cluster 4.0) o Průmyslu 4.0 v kontextu České republiky. Po krátké přestávce pokračovala společná přednáška Ondřeje Švihálka (Unicorn) a Miroslava Hlaváče na téma Rozšířené reality v průmyslu, dále Zdeněk Švihálek (B+R automatizace) s přednáškou Průmysl 4.0 v automatizaci. Před ukončením prvního bloku konference se rozmluvil Vladimír Pikora (Next Finance) o Makroekonomických dopadech čtvrté průmyslové revoluce. Po obědové pauze pokračovaly přednášky v podání Radka Kuttelwaschera (ARCDATA PRAHA), který hovořil o Geoinformatice v procesu ''chytré'' údržby a Josefa Duška (Unicorn) o Životním cyklu budovy. Součástí poslední přestávky bylo krátké hudební představení mladého a nadaného studenta Pražské konzervatoře, který zpříjemnil atmosféru hrou na housle. Následovala přednáška od Daniela Fertšáka (Hewlett Packard Enterprise), jenž přednášel o Aruba Asset Tracking a poslední přednáška patřila Petru Chytilovi
(Avast) o Temných zákoutí chytrých domástností.

 
Níže si můžete prohlédnout několik fotografií z konference. Další fotografie a videozáznamy budou k nahlédnutí již brzy.
 

Tomáš Kubala, Industry Cluster 4.0

Zleva - Miroslav Hlaváč a Ondřej Švihálek, Unicorn

Zleva - Ondřej Švihálek a Miroslav Hlaváč, Unicorn

Zdeněk Švihálek, B+R automatizace

Vladimír Pikora, Next Finance

Josef Dušek, Unicorn

Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA

Petr Chytil, Avast 
img.PNG
Daniel Fertšák, Hewlett Packard Enterprise

Zleva - Radomír Zbožínek (Intemac Solutions), Zdeněk Švihálek (B+R automatizace), Tomáš Kubala (Industry Cluster 4.0), Miroslav Hlaváč (Unicorn)

Student Pražské konzervatoře