ÚVOD / Novinky / Promoce absolventů Unicorn College 2018

Promoce absolventů Unicorn College 2018

V pátek 29. 06. 2018 se uskutečnila v Betlémské kapli slavnostní promoce absolventů Unicorn College. Touto milou událostí jsme ukončili akademický rok 2017/2018, a tak bychom Vám rádi v několika větách přiblížili, jak letošní ceremonie probíhala.
Úvodem se krásnými prostory Betlémské kaple rozezněla melodie Intrady v podání žesťového souboru Pražské konzervatoře, která vítala jak diváky, tak i šťastné absolventy a zástupce naší vysoké školy. Po zaznění české hymny pak započal samotný obřad předávání bakalářských diplomů.
Uvítání všech zúčastněných se ujal Ing. David Hartman, Ph.D., který mimo jiné představil také zástupce Unicorn College a požádal prorektorku Unicorn College o svolení udělit akademický titul bakalář přítomným absolventům. Ti si následně vyslechli promoční slib a hrdě si z rukou prorektorky školy převzali desky s diplomy a stříbrné promoční prsteny. Promoční ceremonie se účastnilo 26 absolventů.
Proslovu motivujícího absolventy do další etapy jejich života se ujala prorektorka Unicorn College, Ing. Ludmila Petkovová, Ph.D., která promluvila o významu správného výběru vysokoškolského vzdělání a popřála absolventům mnoho úspěchů v osobní i profesní sféře. Z řad absolventů vystoupil Bc. Jiří Najman, jenž ve své řeči poděkoval jak rodičům, tak vyučujícím a spolu se zpěvákem Pražské konzervatoře panem Janem Ericssonem, který přednesl studentskou hymnu Gaudeamus Igitur, zakončili tuto dojemnou a sváteční událost.
Celý obřad se nesl ve velmi příjemném duchu, v očích všech přítomných byla vidět radost. Rodiče, prarodiče, příbuzní a kamarádi všech zúčastněných absolventů nešetřili s potleskem a my věříme, že si všichni tuto ceremonii užili a budou na ni dlouho vzpomínat.
Na akci byla vytvořena fotogalerie, jejíž využití se řídí podmínkami GDPR, které naleznete zde.