ÚVOD / Novinky / KPMG přednáší na Unicorn College

KPMG přednáší na Unicorn College

V pondělí 8.10. měli studenti příležitost zúčastnit se velmi zajímavé přednášky na téma Big Data Analytics, která se konala ve spolupráci s kolegy z firmy KPMG. Přečtěte si o této přednášce více!
V rámci předmětu Podnikové ICT technologie jsme pro studenty připravili přednášku ve spolupráci s KPMG, jedním ze členů tzv. Velké čtyřky.
Přednáška byla zahájena krátkým úvodem o samotném KPMG. Studenti zhlédli zábavně zpracované video, které jim umožnilo nahlédnout do fungování firmy. Následně byly studentům představeny i možnosti uplatnění v KPMG pro absolventy.
Hlavní téma přednášky pojednávalo o Big Data Analytics v KPMG. Přednášející nejprve studentům představili tzv. Data science a krátce nastínili, v jakých oblastech řeší projekty. Jedná se o oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, turismu a obchodu. Následně bylo studentům představeno fungování týmu Data science v KPMG. Přednášející se zmínili i o důležité pozici ve firmě, kterou tam zastává přímo náš absolvent.
V přednášce byly studentům dále představeny tzv. Decision science projekty, které KPMG řeší pro finanční sektor, energetický průmysl, retail a veřejný sektor.
V neposlední řadě měli studenti možnost nahlédnout do konkrétního projektu v rámci případové studie zpracovanou KPMG. Jednalo se o nový model pro přední ruský e-shop, který se snažil o přilákání neaktivních zákazníků. Prostřednictvím segmentace zákazníků, budování doporučovacích nástrojů, modelování citlivosti na slevy a pilotní testovací kampaně byla aktivace klientů 2x až 3x úspěšnější než u dřívějších modelů, které e-shop využíval.
Tato přednáška byla pro studenty velmi přínosná a vhodně doplnila výuku předmětu Podnikové ICT technologie. Kolegům z KPMG děkujeme a těšíme se na další spolupráci!