ÚVOD / Novinky / DevOps, jak ho nikdo neučí!

DevOps, jak ho nikdo neučí!

9. listopadu proběhla v pořadí již dvanáctá konference Unicorn College Open, tentokrát na téma DevOps. Návštěvníci měli možnost zhlédnout zajímavé přednášky odborníků pocházejících z předních technologických firem v Česku.
Úvodní slovo si vzal David Kimr (​Unicorn​), který následně představil tyto řečníky a jejich přednášky: Martin Šimeček (Microsoft), který hovořil o Dev i Ops v cloudovém světě, a Jiří Kohout (​Industry Cluster 4.0​) s tématem Ďábel, jenž se skrývá v „Dockeretailech". Po krátké přestávce následovalo hudební představení studenta Pražské konzervatoře. Poté nám Marian Bartl (Unicorn) přiblížil Případovou studii použití DevOps v enterprise prostředí. Následovala druhá přednáška Martina Šimečka (Microsoft) na téma Jak v Microsoftu aplikujeme DevOps snadno do úplně každého projektu. Po této přednášce nastal čas pro diskuzi přednášejících s účastníky. Pokládání dotazů letos výrazně usnadnila aplikace z dílny Unicornu, pomocí které mohli návštěvníci nejen pokládat dotazy jednotlivým přednášejícím, ale dokonce mohli „olajkovat“ kterýkoliv jiný dotaz položený dalším z návštěvníků, čímž jej posunuli výše na stupnici preferencí. Po obědové pauze přednášky pokračovaly v podání Marka Šťastného a Tomáše Hudce (Unicorn), kteří hovořili o DevOps jakožto konkurenční výhodě,  a Ondřeje Švihálka (Unicorn), jehož přednáška nesla název Augmented Reality nejezdívá podle plánu (agilní vývoj mobilních služeb). Po poslední přestávce následovaly přednášky Václava Pecha (JetBrains), který se rozmluvil o doménovém programování, a Jakuba Tománka (Microsoft), který představil způsob vývoje programu Skype pro platformu Android.
Bývá tradicí, že na konci konference obdrží vylosovaní účastníci hodnotné ceny. Letos si dva studenti Unicorn College odnesli domů Apple HomePod a iPhone Xr.
Níže si můžete prohlédnout několik fotografií z konference. Další fotografie a videozáznamy budou k nahlédnutí již brzy.

David Hartman (Unicorn), představující novou aplikaci usnadňující publiku pokládat dotazy řečníkům

Konferenci zahájil David Kimr (Unicorn), který názornou a hravou formou nastínil základní problémy Dev i Ops

Martin Šimeček (Microsoft), Dev i Ops v cloudovém světě

Marian Bartl (Unicorn), Případová studie použití DevOps v enterprise prostředí

Jiří Kohout (Unicorn), Ďábel se skrývá v "Dockeretailech"  

Martin Šimeček (Microsoft), Jak v Microsoftu aplikujeme DevOps snadno do úplně každého projektu

Marek Šťastný a Tomáš Hudec (Unicorn), DevOps jako konkurenční výhoda 

Ondřej Švihálek (Unicorn), Augmented Reality nejezdívá podle plánu (agilní vývoj mobilních služeb)
 
Václav Pech (Jetbrains), Programujme doménově 

Jakub Tománek (Microsoft), DevOps pro Skype klienta

Závěrečná diskuze řečníků s publikem byla doplněna i Vladimírem Kovářem

(Zleva) Jakub Tománek, Marian Bartl, Marek Šťastný, Tomáš Hudec, Václav Pech, David Hartman a Vladimír Kovář

O hudební vsuvku se postaral nadaný student Pražské konzervatoře