ÚVOD / O nás / Info o škole

Důležité termíny

13. květen 2017

Stavba projektů v Arduino

3. června 2017

Internet věcí prakticky

15. červen 2017

Den otevřených dveří

17. června 2017

Zábavné programování

Kompletní seznam termínů

Info o škole

Unicorn College je zkušenost

Jsme součástí skupiny Unicorn a dokážeme využít její bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Díky této spolupráci můžeme sledovat nejnovější trendy a rozvíjet moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Máme přístup k systematicky sbíraným znalostem z různých oblastí businessu, technologie a řízení procesů a k datům o úrovni znalostí a schopností desetitisíců studentů a absolventů vysokých škol, kteří prošli náborovými vlnami projektů společnosti Unicorn. To všechno využíváme k tomu, abychom sestavili skutečně efektivní studijní programy a vychovalli absolventy, kteří nebudou mít problém uplatnit se na pracovním trhu.

Unicorn College je perspektiva

Na trhu práce, kde jsou znalosti informačních a komunikačních technologií klíčové, dlouhodobě převažuje poptávka nad nabídkou. Potřebných odvětvových specialistů je zkrátka nedostatek, což v mnoha případech zamezuje vytváření přidané hodnoty, a to jak zaměstnavatelům, tak i koncovým zákazníkům. I proto jsme se rozhodli pro řešení prostřednictvím výchovy a vzdělávání nových mladých lidí.
Máme 317
studentů denního
a komb. studia
Spolupracujeme
se školami
v 13 zemích světa
85 % našich
absolventů
zůstává v oboru
100 % našich
absolventů
najde práci

Unicorn College je šance

Založení vysoké školy Unicorn College s jejími studijními obory a plány vycházelo z potřeb trhu a navazovalo na systematický vzdělávací program odborníků ve společnosti Unicorn. Naši absolventi nyní získávají prostřednictvím akreditovaných studijních oborů vyváženou strukturu znalostí a dovedností, která jim umožní okamžitě vykonávat specializované role univerzálně požadované v jejich oborech. Díky tomuto předpokladu mohou do deseti let od úspěšného absolvování stanout ve vyšším managementu nebo rozjet vlastní podnikatelské aktivity, ve kterých jim vynikající znalost ICT poskytne klíčovou konkurenční výhodu.

Unicorn College je jistota

Neexistuje absolvent, který by naši školu opouštěl bez práce! Usilovně a systematicky pracujeme na tom, aby se Unicorn College stala prestižní evropskou vysokou školou, jejíž absolventi budou úspěšně působit ve významných oborových pozicích po celém světě.