ÚVOD / O nás / Info o škole

Důležité termíny

07. prosince 2019

WCC - Vyrob si vlastního chatbota

18. ledna 2020

WCC - Postav si super vozítko

13. února 2020

Den otevřených dveří

15. února 2020

WCC - Zautomatizuj si svou domácnostKompletní seznam termínů

Info o škole

Unicorn College je zkušenost

Jsme součástí skupiny Unicorn a dokážeme využít její bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Díky této spolupráci můžeme sledovat nejnovější trendy a rozvíjet moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Učíme mladé lidi, jak dělat software zapojením do myšlenky Software Everywhere. Máme přístup k systematicky sbíraným znalostem z různých oblastí businessu, technologie a řízení procesů a k datům o úrovni znalostí a schopností desetitisíců studentů a absolventů vysokých škol, kteří prošli náborovými vlnami projektů společnosti Unicorn. To všechno využíváme k tomu, abychom sestavili skutečně efektivní studijní programy a vychovalli absolventy, kteří nebudou mít problém uplatnit se na pracovním trhu.

Unicorn College je perspektiva

Na trhu práce, kde jsou znalosti informačních a komunikačních technologií klíčové, dlouhodobě převažuje poptávka nad nabídkou. Potřebných odvětvových specialistů je zkrátka nedostatek, což v mnoha případech zamezuje vytváření přidané hodnoty, a to jak zaměstnavatelům, tak i koncovým zákazníkům. I proto jsme se rozhodli pro řešení prostřednictvím výchovy a vzdělávání nových mladých lidí.
Máme 367
studentů denního
a komb. studia
Spolupracujeme
se školami
v 13 zemích světa
95 % našich
absolventů
zůstává v oboru
100 % našich
absolventů
najde práci

Unicorn College je šance

Založení vysoké školy Unicorn College s jejími studijními obory a plány vycházelo z potřeb trhu a navazovalo na systematický vzdělávací program odborníků ve společnosti Unicorn. Naši absolventi nyní získávají prostřednictvím akreditovaných studijních oborů vyváženou strukturu znalostí a dovedností, která jim umožní okamžitě vykonávat specializované role univerzálně požadované v jejich oborech. Díky tomuto předpokladu mohou do deseti let od úspěšného absolvování stanout ve vyšším managementu nebo rozjet vlastní podnikatelské aktivity, ve kterých jim vynikající znalost ICT poskytne klíčovou konkurenční výhodu.