ÚVOD / Přijímací řízení / Uznání předmětů

Důležité termíny

3. listopadu 2017

Frontends & Future Diversity

Kompletní seznam termínů

Uznání předmětů

Pokud máte za sebou studium na české či zahraniční vysokoškolské vzdělávací instituci (ať již dokončené, či nedokončené), můžete na studijním oddělení požádat o uznání absolvovaných předmětů. 

Uznání předmětů z jiné vysoké školy

Možnost uznání předmětů bývá jednou z nejčastějších otázek při přestupu mezi dvěma vysokými školami. Na Unicorn College aplikujeme tato základní pravidla:
  • Zpravidla uznáváme předměty, které byly na předchozí vysoké škole klasifikovány známkou 1, 2 (ve výjimečných případech i 3) či odpovídajícím hodnocením a které byly absolvovány nejpozději pět let před podáním žádosti o jejich uznání.
  • O uznání rozhoduje vedoucí katedry.
  • Veškeré informace o uznání předmětů poskytuje studijní oddělení.

Průběh pohovoru

Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut. Na jeho začátku je uchazeč požádán, aby se v anglickém jazyce představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje v českém jazyce volná diskuze ke studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.

Co si vzít s sebou na pohovor?

  • občanský průkaz,
  • maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii,
  • doklad o zaplacení správního poplatku za přijímací řízení (možné zaplatit na místě v den konání přijímacího pohovoru).