ÚVOD / Přijímací řízení / Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přijímací řízení

Stipendium je určeno pro studenty prezenční formy, Podmínky pro získání stipendia naleznete na stránce Stipendijní programy.

Osobní údaje

Tato položka je povinná
?
Máte-li jiné než české občanství (popř. rodné číslo vydané českými úřady), uveďte své datum narození ve formátu RRMMDD9999 (např. pro datum narození 15.04.1999 napište 9904159999).

Kontaktní údaje

Adresa trvalého bydliště

Předchozí vzdělání

Studovaná nebo absolvovaná střední škola

?
Identifikační číslo střední školy IZO popřípadě identifikační číslo
ředitelství střední školy RED IZO.
U zahraniční školy vyplňte "999999999".
Pokud IZO není známé a rok maturity je 2005 a dříve, vyplňte:
"888888888” u škol ministerstva vnitra
"777777777” u škol ministerstva obrany
"666666666” pro SOŠ
"555555555” pro gymnázium
"444444444” pro SOU
IZO školy naleznete zde
?
Kód oboru naleznete na svém vysvědčení, popřípadě v číselníku zde

Další informace

Odkud jste se o nás dozvěděli?

Seznamte se s našimi zásadami o ochraně osobních údajů zde.