ÚVOD / Přijímací řízení / Přípravné kurzy

Důležité termíny

1. prosince 2018

Zautomatizuj si svou domácnost

13. prosince 2018

Den otevřených dveří

15. prosince 2018

Postav si své digitální piano

14. února 2019

Den otevřených dveříKompletní seznam termínů

Přípravné kurzy

Pro zájemce nabízíme sadu intenzivních přípravných kurzů, jejichž cílem je prohloubit, doplnit či zopakovat znalosti vybraných předmětů. Naši budoucí studenti si pomocí těchto kurzů mohou značně usnadnit nástup do 1. ročníku.

Základy středoškolské matematiky

 • Pětidenní kurz trvající od pondělí do pátku (každý den 4 hodiny)
 • Cílem kurzu je doplnit středoškolské znalosti matematiky na úroveň vhodnou pro studium na Unicorn College
 • Cena: 2 000 Kč
 • Termín: 10. - 14. září 2018

Probíraná témata

 • zlomky, užití zlomků, matematické operace se zlomky,
 • mocniny a odmocniny, pravidla počítání s mocninami, algebraické výrazy, polynomy, úpravy polynomů, matematické operace s polynomy,
 • rovnice, řešení lineárních rovnic, soustavy lineárních rovnic, řešení kvadratických rovnic,
 • nerovnice, řešení lineárních nerovnic, soustavy lineárních nerovnic,
 • funkce, lineární funkce, kvadratické funkce, vlastnosti funkcí,
 • geometrie, útvary v rovině a prostoru, množiny bodů dané vlastnosti,
 • analytická geometrie, bod, souřadnice, vyjádření přímky, odchylky, vzdálenosti.

Základy programování v jazyce Ruby

 • Pětidenní kurz trvající od pondělí do pátku (každý den 4 hodiny)
 • Cílem kurzu je obeznámit s programováním studenty, kteří mají v této oblasti minimální či žádné zkušenosti
 • Cena: 2 000 Kč
 • Termín: 10. - 14. září 2018

 Angličtina pro začátečníky

 • Pětidenní kurz trvající od pondělí do pátku (každý den 8 vyučovacích hodin)
 • Cílem kurzu je seznámit studenty s obchodní angličtinou natolik, aby dosahovali úrovně pre-intermediate, která je vyučována v prvním ročníku
 • Cena: 3 500 Kč
 • Termín: 17. - 21. září 2018

Cenově zvýhodněné balíčky

Balíček
Kurzy
Cena
Dva v jednom
1. Základy středoškolské matematiky
2. Základy programování v jazyce Ruby
3 500 Kč
Tři v jednom
1. Základy středoškolské matematiky
2. Základy programování v jazyce Ruby
3. Angličtina pro začátečníky
6 000 Kč

Přihláška