ÚVOD / Přijímací řízení / Průběh a výsledky přijímacího řízení 2017

Důležité termíny

17. ledna 2019

Den otevřených dveří

14. února 2019

Den otevřených dveří

18. února 2019

Zahájení letního semestruKompletní seznam termínů

Průběh a výsledky přijímacího řízení 2017

Informace o konání přijímacího řízení

Informace o konání přijímacího řízení
Datum
Zahájení přijímacího řízení
01. 03. 2017
Vvydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
do 2 týdnu od přijímacího řízení
Vydání rozhodnutí  o  případné  žádosti  o  přezkoumání rozhodnutí
30 dní od doručení Rozhodnutí
Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které  mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
nejpozději v den přijímacího řízení
Skončení přijímacího řízení
30. 10. 2017

Informace o výsledcích přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení
Ekonomika a management
Informační technologie
Management ICT projektů
Celkem
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů
125
240
77
442
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení
32
144
50
226
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí
30
141
50
221
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí
2
3
0
5
Počet uchazečů přijatých ke  studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí
32
144
50
226
Počet uchazečů přijatých celkem
30
141
50
221