ÚVOD / Přijímací řízení / Průběh a výsledky přijímacího řízení 2018

Důležité termíny

08. října 2019

Unicorn College Open - Digital Learning

07. prosince 2019

WCC - Vyrob si vlastního chatbota

18. ledna 2020

WCC - Postav si super vozítko

13. února 2020

WCC - Zautomatizuj si svou domácnostKompletní seznam termínů

Průběh a výsledky přijímacího řízení 2018

Informace o konání přijímacího řízení

Informace o konání přijímacího řízení
Datum
Zahájení přijímacího řízení
01. 03. 2018
Vvydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
do 2 týdnu od přijímacího řízení
Vydání rozhodnutí  o  případné  žádosti  o  přezkoumání rozhodnutí
30 dní od doručení Rozhodnutí
Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které  mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
nejpozději v den přijímacího řízení
Skončení přijímacího řízení
30. 10. 2018

Informace o výsledcích přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení
Ekonomika a management
Informační technologie
Management ICT projektů
International Management
Celkem
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů
87
268
85
6
446
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení
23
171
52
1
247
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí
21
170
51
1
243
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí
2
1
-
-
3
Počet uchazečů přijatých ke  studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí
23
171
52
1
247
 
Počet uchazečů přijatých celkem
21
170
52
1
244