ÚVOD / Přijímací řízení / Průběh a výsledky přijímacího řízení 2018

Důležité termíny

1. prosince 2018

Zautomatizuj si svou domácnost

13. prosince 2018

Den otevřených dveří

15. prosince 2018

Postav si své digitální piano

14. února 2019

Den otevřených dveříKompletní seznam termínů

Průběh a výsledky přijímacího řízení 2018

Informace o konání přijímacího řízení

Informace o konání přijímacího řízení
Datum
Zahájení přijímacího řízení
01. 03. 2018
Vvydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
do 2 týdnu od přijímacího řízení
Vydání rozhodnutí  o  případné  žádosti  o  přezkoumání rozhodnutí
30 dní od doručení Rozhodnutí
Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které  mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
nejpozději v den přijímacího řízení
Skončení přijímacího řízení
30. 10. 2018

Informace o výsledcích přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení
Ekonomika a management
Informační technologie
Management ICT projektů
International Management
Celkem
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů
87
268
85
6
446
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení
23
171
52
1
247
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí
21
170
51
1
243
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí
2
1
-
-
3
Počet uchazečů přijatých ke  studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí
23
171
52
1
247
 
Počet uchazečů přijatých celkem
21
170
52
1
244