ÚVOD / Přijímací řízení / Přijímací řízení

Důležité termíny

3. června 2017

Internet věcí prakticky

13. červen 2017

Přijímací řízení

15. červen 2017

Den otevřených dveří

17. června 2017

Zábavné programování

Kompletní seznam termínů

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je primárně zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a identifikovat přibližnou úroveň anglického jazyka. Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Na začátku pohovoru je uchazeč požádán, aby se v anglickém jazyce představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje v českém jazyce volná diskuze ke studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.

Co si vzít s sebou na pohovor?