ÚVOD / Přijímací řízení / Přijímací řízení

Důležité termíny

16. března 2017

Den otevřených dveří

18. března 2017

WeCanCode-Arudino - 1. lekce

25. března 2017

Vývoj aplikací pro iOS - WeCanCode-Essentials

Kompletní seznam termínů

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je primárně zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a identifikovat přibližnou úroveň anglického jazyka. Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Na začátku pohovoru je uchazeč požádán, aby se v anglickém jazyce představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje v českém jazyce volná diskuze ke studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.
prvni-studium-na-vs-v2.jpg

Co si vzít s sebou na pohovor?