ÚVOD / Přijímací řízení / Uchazeči ze zahraničí

Důležité termíny

19. října 2018

Poslední termín pro zaslání přihlášky ke studiu

9. listopadu 2018

Konference DevOps

13. prosince 2018

Den otevřených dveří

14. února 2019

Den otevřených dveříKompletní seznam termínů

Uchazeči ze zahraničí

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je zjistit motivaci a očekávání uchazeče a identifikovat jeho úroveň anglického jazyka. Pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Celý pohovor probíhá v angličtině. Uchazeč je požádán, aby se představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje volná diskuze o studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru. Nemůžete-li se osobně zúčastnit přijímacího řízení, je možné po vzájemné dohodě pro pohovor využít videokonferenci prostřednictvím Skype.

Co vzít s sebou na pohovor?

Nostrifikace středoškolského vzdělání

Nostrifikace je cízím státním příslušníkům vydávaný dokument, kterým je zajištěno uznání rovnocennosti získaného středoškolského vzdělání českými úřady. Uchazeč nemůže být bez nostrifikace přijat ke studiu. Nostrifikaci nemusí mít uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání ve Slovenské republice. Více o nostrifikaci se dočtete zde.