ÚVOD / Přijímací řízení / Uchazeči ze zahraničí

Důležité termíny

17. ledna 2019

Den otevřených dveří

14. února 2019

Den otevřených dveří

18. února 2019

Zahájení letního semestruKompletní seznam termínů

Uchazeči ze zahraničí

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je zjistit motivaci a očekávání uchazeče a identifikovat jeho úroveň anglického jazyka. Pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Celý pohovor probíhá v angličtině. Uchazeč je požádán, aby se představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje volná diskuze o studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru. Nemůžete-li se osobně zúčastnit přijímacího řízení, je možné po vzájemné dohodě pro pohovor využít videokonferenci prostřednictvím Skype.

Co vzít s sebou na pohovor?

  • doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz),
  • maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii (v případě uchazeče o bakalářské studium),
  • bakalářský diplom a dodatek nebo notářský ověřené kopie (v případě uchazeče o magisterské studium),
  • doklad o zaplacení správního poplatku za přijímací řízení (je možné zaplatit na místě v den konání přijímacího pohovoru).