ÚVOD / Přijímací řízení / Uchazeči ze zahraničí

Důležité termíny

13. květen 2017

Stavba projektů v Arduino

3. června 2017

Internet věcí prakticky

15. červen 2017

Den otevřených dveří

17. června 2017

Zábavné programování

Kompletní seznam termínů

Uchazeči ze zahraničí

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je zjistit motivaci a očekávání uchazeče a identifikovat jeho úroveň anglického jazyka. Pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Celý pohovor probíhá v angličtině. Uchazeč je požádán, aby se představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje volná diskuze o studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.Nemůžete-li se osobně zúčastnit přijímacího řízení, je možné po vzájemné dohodě pro pohovor využít videokonferenci prostřednictvím Skype.

Co vzít s sebou na pohovor?

  • doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz)
  • maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii,
  • nostrifikaci
doklad o zaplacení správního poplatku za přijímací řízení (je možné zaplatit na místě v den konání přijímacího pohovoru).

Nostrifikace středoškolského vzdělání

Nostrifikace je cízím státním příslušníkům vydávaný dokument, kterým je zajištěno uznání rovnocennosti získaného středoškolského vzdělání českými úřady. Uchazeč nemůže být bez nostrifikace přijat ke studiu. Nostrifikaci nemusí mít uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání ve Slovenské republice.