ÚVOD / Studijní obory / Business Management

Business Management

Zajímá vás svět byznysu a managementu? Pak právě pro vás máme bakalářský studijní program Business Management. Poskytneme vám základní znalosti o fungování trhu. Porozumíte podnikovým procesům a financím. Po absolvování programu budete vybaveni znalostmi z oblasti managementu, marketingu, projektového řízení, řízení lidských zdrojů, ICT technologií a znalostmi z oblasti ekonomie, statistiky a práva.
Zvládnete efektivně
používat SW nástroje
pro svou práci
Pochopíte ekonomické
souvislosti, které
uplatníte v běžném životě
Získáte nezbytný manažerský
základ aplikovatelný
v různých pozicích
Zapojení do
špičkových projektů
v ČR i v zahraničí
Výuku zaměřujeme prakticky a ve velké míře se do ní zapojují odborníci z praxe. Obsahuje také výrazný podíl workshopů a klademe důraz na práci v týmech. Studovat můžete v českém i anglickém jazyce a můžete si zvolit prezenční, kombinovanou nebo individuální formu studia. 

Doporučený časový plán

1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
6
zimní
povinný
9
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
3
letní
povinný
3
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
9
Cross-cultural Management 
(předmět vyučován pouze v anglickém jazyce)
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
letní
povinný
9
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
3
3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
9
zimní
povinný
9
zimní
povinný
9
zimní
povinný
3
Odborná praxe
letní
povinný
30
4. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
12
zimní
povinný
3
Povinně volitelný předmět - skupina 1
zimní
povinně volitelný
6
Povinně volitelný předmět - skupina 2
zimní
povinně volitelný
9

Povinně volitelné předměty

4. ročník, zimní semestr
Skupina 1
Předmět
Typ předmětu
Počet kreditů
Daně 
povinně volitelný
6
povinně volitelný
6
povinně volitelný
6
povinně volitelný
6
Skupina 2
Předmět
Typ předmětu
Počet kreditů
povinně volitelný
9
povinně volitelný
9
povinně volitelný
9
Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů, je absolvování minimálně jednoho povinně volitelného předmětu z každé skupiny. Z povinně volitelných předmětů je tedy nutné získat minimálně 15 kreditů.