ÚVOD / Studijní obory / Ekonomika a management

Ekonomika a management

Pro trh práce vychováváme absolventa, který je výborně připraven na zastávání pozicí v nižším a středním podnikovém managementu a který disponuje nadstandardní schopností využívat informační a komunikační technologie pro svou práci.
  • Uplatnění absolventů: investiční bankéřství, finance, marketing, účetnictví, personalistika, prodej, výroba atd.
  • Možné studovat v českém nebo anglickém jazyce
  • Standardní doba studia jsou 3 roky
  • Výuka probíhá v prezenční, kombinované nebo individuální formě

Doporučený časový plán studia

1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
2
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinně
6
zimní
povinný
6
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
3
Volitelný předmět
letní
volitelný
3
3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
4
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5
Státní závěrečné zkoušky
letní
povinný
0
Obhajoba bakalářské práce
letní
povinný
0

Alternativní časový plán studia

Studentům, kteří nemají dostatečnou znalost matematiky ze střední školy na to, aby zvládli studium matematiky na vysokoškolské úrovni, doporučujeme si zapsat předměty matematiky v následujícím pořadí.
1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 0
zimní
volitelný
3
Matematika 1
letní
povinný
6
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 2
zimní
povinný
6