ÚVOD / Studijní obory / Informační technologie

Informační technologie

Pro trh práce vychováváme absolventa, který je výborně připraven jak na řízení rozsáhlých softwarových projektů, tak i na jejich realizaci
  • Uplatnění absolventů: softwarový architekt, test architekt, chief developer, ICT konzultant
  • Možné studovat v českém nebo anglickém jazyce
  • Standardní doba studia jsou 3 roky
  • Výuka probíhá v prezenční, kombinované nebo individuální formě

Doporučený časový plán studia

1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
2
zimní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5

 
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
5
zimní
povinně volitelný
6
zimní
povinně volitelný
6
zimní
povinný
5
zimní
povinný
5
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinně volitelný
5
letní
povinně volitelný
5
letní
povinný
5
letní
povinný
3
letní
povinný
5

 
3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
4
zimní
povinný
5
zimní
povinný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
5
letní
povinný
5
Volitelný předmět
letní
volitelný
3
Státní závěrečné zkoušky
letní
povinný
0
Obhajoba bakalářské práce
letní
povinný
0
 

 


Alternativní časový plán studia

Studentům, kteří nemají dostatečnou znalost matematiky ze střední školy na to, aby zvládli studium matematiky na vysokoškolské úrovni, doporučujeme si zapsat předměty matematiky v následujícím pořadí.
1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 0
zimní
volitelný
3
Matematika 1
letní
povinný
6

 
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 2
zimní
povinný
6