ÚVOD / Studijní obory / Informační technologie

Informační technologie

Umět používat informační technologie v běžném životě považujeme za jednu ze základních dovedností. My v Unicorn College jdeme o hodně dál a za 3 roky studia z vás, s využitím nejmodernějších postupů, technologií i zkušeností potvrzených tisící projekty realizovanými skupinou Unicorn, vychováme specialistu, který je zcela připraven na realizaci i řízení rozsáhlých SW projektů.
Naučíte se
víc než jen
programovat
Poznáte životní
cyklus business modelu
až po realizaci
Pochopíte vznik a
vývoj softwaru, naučíte
se práci v týmu
Zapojení do
špičkových projektů
v ČR i v zahraničí
Naši absolventi nacházejí uplatnění na pozicích jako softwarový architekt, test architekt, chief developer, ICT konzultant a další. Obor je vyučovaný v bakalářském studijním programu a je možné studovat ho v českém jazyce ve formě studia prezenční, kombinované nebo individuální a v anglickém jazyce ve formě studia prezenční. Standartní doba studia je 3 roky.

Vyučované technologie

Oracle, MongoDB, Java, C#, Ruby, JavaScript, React, HTML5, CSS3, Python, Swift, Android, iOS, BigClown, Arduino, Raspberry Pi, UML, Scrum, RUP, Cloud, Azure, uu5, Unicorn Application Framework, HoloLens, Unity, Virtual Reality, Augmented Reality, ARKit, .NET

Doporučený časový plán studia

1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
2
zimní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5

 
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
5
zimní
povinně volitelný
6
zimní
povinně volitelný
6
zimní
povinný
5
zimní
povinný
5
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinně volitelný
5
letní
povinně volitelný
5
letní
povinný
5
letní
povinný
3
letní
povinný
5

 
3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
4
zimní
povinný
5
zimní
povinný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
5
letní
povinný
5
Volitelný předmět
letní
volitelný
3
Státní závěrečné zkoušky
letní
povinný
0
Obhajoba bakalářské práce
letní
povinný
0
 

 


Alternativní časový plán studia

Studentům, kteří nemají dostatečnou znalost matematiky ze střední školy na to, aby zvládli studium matematiky na vysokoškolské úrovni, doporučujeme si zapsat předměty matematiky v následujícím pořadí.
1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 0
zimní
volitelný
3
Matematika 1
letní
povinný
6

 
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 2
zimní
povinný
6