ÚVOD / Studijní obory / Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Chcete znát různé typy cloudových a serverových technologií z pohledu řady frameworků a databází a z pohledu architektury souvisejících informačních systémů? Zajímají vás frontendové technologie s důrazem na efektivní tvorbu uživatelských aplikací? Pak zjistěte více o bakalářském programu Sotwarový vývoj! Tento program vám prohloubí teoretické znalosti v oblasti vývoje software a poskytne možnost získat v této oblasti praktické dovednosti. Díky projektově orientované výuce (workshopy a hackatony) získáte příležitost rozvinout své soft-skills pro efektivní týmovou spolupráci, profesionální komunikaci, vyjednávání a vedení pracovních jednání.
Naučíte se
víc než jen
programovat
Poznáte životní
cyklus business modelu
až po realizaci
Pochopíte vznik a
vývoj softwaru, naučíte
se práci v týmu
Zapojení do
špičkových projektů
v ČR i v zahraničí
Naši absolventi se dobře uplatní na pozicích projektového manažera, business architekta, analytika, software architekta, vývojáře či IoT specialisty. Tento bakalářský studijní program je možné studovat v českém jazyce v prezenční, kombinované, či individuální formě studia v anglickém jazyce v prezenční formě studia. Standardní doba studia je 3,5 roku. 
Vyučované technologie
JavaScript, MongoDB, Node.js, React, HTML5, CSS3, Less, Python, BigClown, Arduino, Raspberry Pi, UML, Scrum, RUP, Cloud, MS Azure, AWS, uu5, Unicorn Application Framework, HoloLens, Unity, Virtual Reality, Augmented Reality, ARKit, Artificial Intelligence, Esri

Doporučený časový plán

1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
12
Volitelný předmět
zimní
volitelný
9
letní
povinný
9
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
12
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
6
zimní
povinný
9
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
letní
povinný
9
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
Povinně volitelný předmět - skupina 1
letní
povinně volitelný
6
3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
9
zimní
povinný
9
zimní
povinný
9
Odborná praxe
letní
povinný
30
4. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
6
Povinně volitelný předmět - skupina 2
zimní
povinně volitelný
9
zimní
povinný
12

Povinně volitelné předměty

2. ročník, letní semestr
Skupina 1
Předmět
Typ předmětu
Počet kreditů
povinně volitelný
6
povinně volitelný
6
povinně volitelný
6
4. ročník, zimní semestr
Skupina 2
Předmět
Typ předmětu
Počet kreditů
povinně volitelný
9
povinně volitelný
9
povinně volitelný
9
povinně volitelný
9
Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů, je absolvování minimálně jednoho povinně volitelného předmětu z každé skupiny. Z povinně volitelných předmětů je tedy nutné získat minimálně 15 kreditů.

Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů se pravidelně aktualizuje na základě aktuálních trendů a požadavků studentů.
Předmět
Doporučený semestr
Počet kreditů
Matematický proseminář pro ekonomy
1. semestr
9
3D modely a tisk
1. semestr
9
Výběrový projekt A
1. semestr
9
Aplikovaná optimalizace
7. semestr
6
Pokročilé techniky testování SW
7. semestr
6
Pokročilé techniky UX
7. semestr
6
Výběrový projekt B
7. semestr
6
Vývoj pro Android
7. semestr
6
Vývoj pro iOS
7. semestr
6
Zábavná matematika
7. semestr
6