ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Francouzský jazyk pro začátečníky 1

Francouzský jazyk pro začátečníky 1

Cílem Francouzského jazyka 1 je seznámit studenty se základy francouzštiny, aby byli na úrovni začátečníků schopni reagovat v nejběžnějších řečových situacích. Předmět je určen pro úplné začátečníky. Úroveň odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky A0/A1.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Sloveso ÊTRE
 • Plurál podstatných jmen
 • Časování pravidelných sloves podle PARLER
 • Tvoření záporu NE…PAS
 • Určité a neurčité členy
 • Časování sloves AVOIR a ALLER v přítomném čase
 • Stahování předložky « à » se členem určitým
 • Tvoření otázek
 • Časování sloves PRENDRE, VENIR a PARTIR v přítomném čase
 • Zájmeno quel/quelle
 • Zvratná slovesa
 • Sloveso FAIRE
 • Člen dělivý a vyjádření množství
 • Absolutní zápor
 • Zájmeno on
 • Přivlastňovací zájmena
 • Pravidelná slovesa podle FINIR
 • Sloveso ATTENDRE

Dovednost

 • Fonetika (základní pravidla francouzské výslovnosti)
 • Představování
 • Tykání a vykání
 • Telefonování
 • Korespondence
 • Komunikace ve firmě
 • Popis každodenních činností
 • Francouzské reálie

Slovní zásoba

 • Národnosti
 • Profese
 • Číslovky
 • Dopravní prostředky
 • Jídelní lístek, potraviny
 • Program pracovního dne
 • Cestování a turistika 

Psaní