ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Mikropočítače 1

Mikropočítače 1

V předmětu MC1 (Mikropočítače 1) se seznámíte s použitím mikropočítačů (jako je např. RaspberryPi) v rámci Internetu Věcí. Předmět se je určen pro studenty s alespoň základní znalostí algoritmizace a problematiky internetu věcí.

Sylabus předmětu

 1. Úvod a instalace - Seznámení se s konceptem mikropočítačů a s platformou RaspberryPi. Instalace potřebného SW na RaspberryPi.
 2. Jak na hardware I/O: SenseHAT - Seznámení se s rozšiřující deskou SenseHAT - jak s HW, tak s SW stránkou. Práce se základními komponentami této rozšiřující desky.
 3. Jak na orchestraci: Node-RED - Seznámení se s nástrojem Node-RED a s knihovnami node-red-node-pi-sense-hat-simulator a node-red-node-pi-sense-hat.
 4. Konzultace zadání semestrální práce a MQTT - Vyjasnění zadání semestrální práce a protokol MQTT.
 5. Programovací jazyky pro IoT - V jakých jazycích je možné na RaspberryPi programovat rovnou a které je možné doinstalovat?
 6. Node-RED Dashboard - Jak pomocí Node-RED vytvořit dashboard.
 7. MQTT a Node-RED - Jak v prostředí Node-RED pracovat s MQTT.
 8. Ruby a Node-RED  - Jak na RaspberryPi nainstalovat Ruby a jak jej propojit s Node-RED.
 9. Redis a Node-RED - Jak na RaspberryPi nainstalovat Redis a jak jej propojit s Node-RED.
 10. Konfigurace démonů a RaspberryPi - Jak spustit na RaspberryPi služby jako démony a zajistit jejich orchestraci pomocí systemd.
 11. Konzultace semestrální práce, rekapitulace - Konzultace průběhu semestrální práce a souvisejících otázek, rekapitulace dosud probrané látky.
 12. RaspberryPi ve světě IoT - Jaké jsou další možné aplikace RaspberryPi ve světě IoT? Na co naopak vhodné není? Co jsme neprobrali?