ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Návrh uživatelského prostředí

Návrh uživatelského prostředí

Mobilní, webové aplikace nebo rozsáhlé informační systémy, všechno má jedno společné. Ovládají je lidé prostřednictvím uživatelského rozhraní. Postupem času jsou právě na uživatelská rozhraní kladeny čím dál větší nároky. Cílem předmětu je naučit se tato rozhraní navrhovat tak, aby odpovídaly současným standardům. Umět zajistit jejich srozumitelnost, jednoduchost, použitelnost. Umět si svá řešení ověřit uživatelským testováním a výzkumy. Vyzkoušíme si návrh uživatelského rozhraní - od získávání vstupních požadavků od klienta přes návrh struktury aplikace, navigace až po první wireframe pojektu. 

Sylabus předmětu

  1. Co je UX a jak s ní pracovat během návrhu uživatelského rozhraní
  2. Základní principy a paterny uživatelského rozhraní
  3. Základy uživatelského výzkumu a testování
  4. Získávání potřebných informací od zadavatele a uživatele
  5. Postup při navrhování uživatelského rozhraní - od požadavků po wireframe/ prototyp (grafické rozhraní, není součástí workshopu)

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá formou workshopu a pokrývá celkem 3 dny. První den proběhne v polovině semestru. Další dva dny proběhnou o víkendu na konci semestru.

Kombinovaná forma

Výuka pro prezenční i kombinovanou formu probíhá ve stejném čase.