ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Řízení rizik

Řízení rizik

Náplní volitelného kursu Řízení rizik je seznámení se základními pojmy řízení rizik jako je klasifikace a vyhodnocování rizik pomocí interních kontrol.V rámci tohoto kursu se studenti seznámí mimo jiné výkladem a praktickými aplikacemi příslušných mezinárodních norem a standardů jako je PCAOB / COSO / SOX či ISO.
Cyklus jednotlivých přednášek je koncipován tak, aby pokryl nezbytnou teoretickou část vhodně doplněnou o praktické příklady. Všechny získané znalosti a informace mohu být v případě zájmu ukončeny certifikátem CRMA (Certifikace Risk Management Assurance) ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů.

Sylabus předmětu

 • Obecné důvody vzniku kontrolních systémů řízení rizik (SixSigma, Kaizen, Lean, ISO)
 • Principy Operational Excellence a jejich použití v praxi
 • Právní úprava a obecaná aplikace legislativy Sarbanes-Oxley
 • Detailní rozbor SOX 302, SOX404, SOX906
 • Stávající místní lokalizace v některých zemích (J-SOX, Swiss SOX)
 • Porovnání legislativy EU a USA v oblasti řízení rizik
 • Seznámení s ISO 31000
 • Zásady COSO a COBIT
 • Klasifikace rizik a základní přístupy k jejich řízení
 • Praktická doporučení řízení rizik v prostředí běžných společností
 • Měření rizik (kovariance, Gaussova křivka)
 • Sestavení rizikové mapy
 • Třídění rizik ve smyslu jejich pravděpodobnosti a dopadu
 • Co jsou procesně řízené organizace
 • Procesní mapy a nezbytné podklady pro interní / externí audit
 • Kompetence vlastníků procesů a vlastníků kontrol
 • Koncept interní kontroly
 • Design interní kontroly a testovací plán
 • Implementace interních kontrol do prostředí běžné firmy
 • Nezávislé testování interních kontrol a práce s výsledky testování
 • Požadavky procesu compliance
 • Praktická doporučení pro komunikaci s auditory
 • Příklady z praxe