ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Španělský jazyk 1

Španělský jazyk 1

Cílem Španělského jazyka 1 je seznámit studenty se základy španělštiny, aby byli na úrovni začátečníků schopni reagovat v nejběžnějších řečových situacích. Předmět je určen pro úplné začátečníky. Úroveň odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky A0/A1.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Mužský a ženský rod podstatných jmen
 • Tvorba množného čísla podstatných jmen
 • Přídavná jména a jejich opozita
 • Množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • Příslovečné určení místa
 • Rozdíl v užívání sloves "ser"/"estar"
 • Rozdíl v užívání sloves "hay"/"estar"
 • Ukazovací a přivlastňovací zájmena
 • Použití příslovcí "mucho" a "muy"
 • Vyjádření času

Dovednost

 • Představení se
 • Vyjádření základních údajů o své osobě
 • Poděkování
 • Tvorba otázek na různá témata
 • Umět lokalizovat a popsat objekty
 • Vyjádřit jednoduše přání/stížnosti
 • Umět vyjádřit, kam chceme jet nebo jít

Slovní zásoba

Psaní