ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Španělská jazyk 3

Španělský jazyk 3

Cílem Španělského jazyka 3 je navázat na oba předchozí semestry a i nadále rozšiřovat praktickou slovní zásobu, prohlubovat znalosti gramatiky a rozvíjet všechny jazykové dovednosti potřebné ke komunikaci ve španělštině. Předmět je určen pro mírně pokročilé. Předpokládá se, že student bude mít znalosti v rozsahu předmětu Španělský jazyk 2. Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky - B1.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Cambio vocálico en imperativo
 • Gradación de adjetivos
 • Gradación de adverbios
 • Superlativo, adjetivos numerales ordinales
 • Formas de obligación
 • Preposiciones de tiempo
 • Pronombres
 • Adjetivos y pronombres indefinidos
 • Pronombres relativos
 • Pretérito imperfecto
 • Pretérito imperfecto de estar + gerundio
 • Pretérito indefinido
 • Pretérito indefinido de estar + gerundio
 • Pretérito indefinido - cambio vocálico
 • Pretérito indefinido irregular
 • Pretérito perfecto
 • Pretérito perfecto de estar + gerundio
 • Participio irregular

Dovednost

 • De compras
 • En el hospital
 • En el aeropuerto
 • Cuando yo era niño
 • ¿Qué tal el viaje?

Slovní zásoba

Psaní