ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Základy liberalizované energetiky

Základy liberalizované energetiky

Cílem předmětu je poskytnout komplexní informace ve všech souvislostech tak, aby se student po jejím skončení dokázal orientovat v klíčových procesech obchodování s elektřinou v Evropě a aby pochopil principy liberalizace trhu s elektřinou.

Sylabus předmětu

 1. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti
 2. Dosavadní vývoj liberalizace trhu s elektřinou
 3. Účastníci trhu s elektřinou a jejich role
 4. Organizace obchodu s elektřinou
 5. Smlouvy na trhu s elektrickou energií
 6. Obchodování s elektřinou na organizovaných trzích a dvoustranné obchody
 7. Přeshraniční obchodování
 8. Informační systémy v energetice
 9. Mezinárodní koordinace řízení soustav, plánování rozvoje a provozu a dispečerské řízení
 10. Systémové (SyS) a podpůrné (PpS) služby a vyrovnávání odchylek
 11. Zúčtování odchylek a regulační energie
 12. Regulace a regulované ceny
 13. Měření a zpracování dat
 14. Přenosové a distribuční služby a tarify
 15. BOZP
 16. Vnitřní trh s elektřinou podle energetické legislativy EU
 17. Elektroenergetika a její právní rámec v České republice
 18. Řízení rizik na trhu s elektřinou
 19. Produkty a ceny pro konečné zákazníky
 20. Úvod do oblasti environmentální regulace v oblasti energetiky
 21. Obchodování s emisemi a vliv na ceny elektřiny
 22. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu
 23. Podpora obnovitelných zdrojů energie
 24. Daně z energií

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 3 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • BENČEK K.: Trh s elektřinou : úvod do liberalizované energetiky, Asociace energetických manažerů (AEM), 2011
 • Učební texty k předmětu Základy liberalizované energetiky (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty