ÚVOD / Studijní obory / Double degree program

Double degree program

V roce 2017 uzavřela Unicorn College dohodu o udělování ‘'double degree‘‘ s partnerskou vysokou školou University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt. Double degree program umožňuje studentům získat dva bakalářské tituly z oblastí ekonomie a managementu. Studenti Unicorn College studující v tomto programu získají po úspěšném absolvování jak bakalářský titul v programu Business Management (udělovaném vysokou školou Unicorn College), tak v programu International Management (udělovaném vysokou školou University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt).
Získání double degree z obou partnerských škol v daných programech je podmíněno splněním předepsaných školních povinností. Student nejprve absolvuje dva semestry na domácí instituci (v případě studentů Unicorn College je domácí instituce Unicorn College), posléze absolvuje předepsané předměty v rozsahu 60 ECTS na partnerské univerzitě (tedy dva semestry na partnerské FWHS). Poslední ročník absolvuje opět na domácí škole a to včetně obhajoby bakalářské práce.
Vysoká škola University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt je jedna z největších univerzit aplikované vědy v jižním Německu. Vysoká škola se těší z úzké spolupráce s regionálnímí i transregionálními společnostmi a podniky v Bavorsku. Pro studenty je to ideální výchozí bod pro objevování Německa a Evropy.
  • Uplatnění absolventů: investiční bankéřství, finance, marketing, účetnictví, personalistika, prodej, výroba atd.
  • Možné studovat v českém nebo anglickém jazyce
  • Standardní doba studia jsou 3 roky
  • Výuka probíhá v prezenční formě

Doporučený časový plán studia

1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
6
zimní
povinný
9
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
3
letní
povinný
3
2. ročník (studován na FHWS)
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Marketing
zimní
povinný
6
Intercultural Management
zimní
povinný
6
Economics
zimní
povinný
7
Accounting
zimní
povinný
6
Business Simulation
zimní
povinný
6
General Electives/Business English
zimní
povinný
International trade and Markets
zimní
povinný
6
Human Resource Management
letní
povinný
6
Business Ethics 
letní
povinný
6
Organisational Structure 
letní
povinný
6
Finance
letní
povinný
6
General Electives/Business English
letní
povinný
3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
9
zimní
povinný
9
zimní
povinný
9
zimní
povinný
3
Odborná praxe
letní
povinný
30
4. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
12
zimní
povinný
3
Povinně volitelný předmět - skupina 1
zimní
povinně volitelný
6
Povinně volitelný předmět - skupina 2
zimní
povinně volitelný
9

Povinně volitelné předměty

4. ročník, zimní semestr
Skupina 1
Předmět
Typ předmětu
Počet kreditů
Daně 
povinně volitelný
6
povinně volitelný
6
povinně volitelný
6
povinně volitelný
6
Skupina 2
Předmět
Typ předmětu
Počet kreditů
povinně volitelný
9
povinně volitelný
9
povinně volitelný
9
Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů, je absolvování minimálně jednoho povinně volitelného předmětu z každé skupiny. Z povinně volitelných předmětů je tedy nutné získat minimálně 15 kreditů.