ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / ICT infrastruktura IS

ICT infrastruktura IS

Cílem přednášek je seznámit studenty se základními pojmy a fungováním ICT infrastruktury v rámci podniku. Student by se měl po absolvování předmětu být schopen orientovat v základních pojmech infrastruktury a mít dostatečné informace pro absolvování navazujících předmětů. Semináře formou semestrálního projektu - cílem navrhnout infrastrukturu pro SW řešení (např. objednávkový systém).

Sylabus předmětu

 1. Úvod - základní seznámení s obsahem předmětu a strukturou přednášek, forma zkoušky, co všechno rozumíme pod pojmem ICT infrastruktura - servery, koncové stanice, systémový software, ...
 2. Koncové stanice - rozčlenění koncových zařízení do základních skupin a jejich klíčové vlastnosti, výhody, nevýhody, omezení, klasické využití - pracovní stanice, stolní počítač, notebook, netbook, PDA + inteligentní telefony.
 3. Servery - členění serverů do základních kategorií - “Intel” based, AS/400, mainframe výhody nevýhody místa použití, klasické členění z pohledu využití serverů, používané operační systémy.
 4. Systémový software - základní typy operačních systémů používaných na počítačích - Windows, Linux, Mac OS X, základní typy operačních systémů používaných na serverech - Windows, Linux, HP Unix, AS/400, AIX, Solaris.
 5. DB a aplikační serverový software - RDBMS servery - Oracle, SQLServer, MySQL a PostgreSQL, aplikační servery - rozčlenění na základní kategorie (web servery + čisté aplikační servery) - Apache, IIS, WebSphere a WebLogic.
 6. Middleware a komunikační software - integrační platformy, systém front pro messaging systémy, mailové servery - používané přenosové protokoly, nejpoužívanější produkty (sendmail, ms exchange server, ...), možná jabber.
 7. Síťová infrastruktura - základní prvky síťové infrastruktury - drátové (coax, twisted pair, optika) i bezdrátové technologie včetně technologií mobilních sítí (Bluetooth, WiFi, WiMAX, GSM, UMTS, LTE).
 8. Bezpečnost infrastruktury - zabezpečení infrastruktury - oddělení síťové infrastruktury od internetu (firewally, VPN,DMZ), zabezpečení komunikace (antiviry, antispam, antiphising), zabezpečení dostupnosti infrastruktury (clustery, geografické clustery, mirrory diskových polí, ...)
 9. Infrastruktura pro přenos hlasu - klasický přenos hlasu (používané kodeky) vs. VOIP infrastruktura (používané kodeky), výhody nevýhody, integrace do celkové ICT infrastruktury.
 10. Monitoring infrastruktury - jak je možno monitorovat infrastrukturu, nástroje pro monitorování infrastruktury, SNMP protokol.
 11. Semestrální projekt - vytvoření zadání semestrálního projektu, definice kontrolních bodů.
 12. Semestrální projekt - vytvoření zadání semestrálního projektu, definice kontrolních bodů.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu ICT Infrastruktura IS (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • DEMBOWSKI, K.: Mistrovství v hardware, Computer Press, 2009
 • CLEMENTS, A..: Principles of Computer Hardware, Oxford University Press, 2006

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • MEYERS, M.: Osobní počítač. Brno, Computer Press, 2006
 • MEYERS, M.: CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide, 8th edition, McGraw-Hill Osborne Media, 2012.
 • HORÁK, J.: Hardware učebnice pro pokročilé, Brno, Computer Press, 2005